Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανάλυση Λογιστικών και Φορολογικών Δεδομένων Μεγάλου Όγκου (AFT-104)Σωτήρης Κωτσιαντής, Λεωνίδας Θεοδωρακόπουλος
Αυτοματοποίηση Ελέγχου και Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (DITAF106)ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ
Εργατικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες (DITAF107)Νίκη Γεωργιάδου
Μέθοδοι Πρόβλεψης Χρηματιστηριακών Δεδομένων με τη χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών (AFT-103) (DITAF103)Κωνσταντίνος Χαλκιόπουλος
Φορολογική Λογιστική και Φορολογικός Σχεδιασμός (AFT-101)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΑΣΑΣ
Ψηφιακή Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διαχείριση Επιχειρήσεων (AFT-203)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΑΣΑΣ
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ (DITAF101)Κωνσταντίνος Γιωτόπουλος