Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
MSc - Πληροφοριακά Συστήματα στη Δημόσια Διοίκηση - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (MST195)Αριστογιάννης Γαρμπής
MSc Τεχνολογίες Προγραμματισμού & εφαρμογές στην Διοίκηση - Eργαστήριο (MST168)Αριστογιάννης Γαρμπής
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (DIM-2B2)Ιωάννης Σταματίου
Δικτυακή και Ψηφιακή Οικονομία (DIM -2A2)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΑΣΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024 (MST303)Νίκη Γεωργιάδου
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (MSc) (DIM2B1)Μαρία Ρήγκου
Μεθοδολογία Έρευνας & Σχεδιασμός Μεταπτυχιακής εργασίας (MST170)Χρήστος Πιερρακέας
Νομικά θέματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας (MST166)Νίκη Γεωργιάδου
Πληροφοριακά Συστήματα στη Δημόσια Διοίκηση (MST192)Δημήτριος Παπαδόπουλος
Στρατηγική Διοίκηση Οργανισμών και Ψηφιακή Καινοτομία (MST169)ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (DIM-2A3)Ήρα Αντωνοπούλου
Συστήματα Λογισμικού για διαχείριση και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων (MTE-2A4)Σπύρος Σιούτας
Τεχνολογίες Προγραμματισμού και Εφαρμογές στην Διοίκηση (MST167)Παύλος Πέππας
ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ (DIM-2B4)Κωνσταντίνος Γιωτόπουλος
Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Social Media (MST196)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ