Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
MSc - Πληροφοριακά Συστήματα στη Δημόσια Διοίκηση - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (MST195)Αριστογιάννης Γαρμπής
MSc Τεχνολογίες Προγραμματισμού & εφαρμογές στην Διοίκηση - Eργαστήριο (MST168)Αριστογιάννης Γαρμπής
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (DIM-2B2)Ιωάννης Σταματίου
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023 (MST268)Νίκη Γεωργιάδου
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (MSc) (DIM2B1)Μαρία Ρήγκου
Μεθοδολογία Έρευνας & Σχεδιασμός Μεταπτυχιακής εργασίας (MST170)Χρήστος Πιερρακέας
Νομικά θέματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας (MST166)Νίκη Γεωργιάδου
Στρατηγική Διοίκηση Οργανισμών και Ψηφιακή Καινοτομία (MST169)ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (DIM-2A3)Ήρα Αντωνοπούλου
Συστήματα Λογισμικού για διαχείριση και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων (MTE-2A4)Σπύρος Σιούτας
Τεχνολογίες Προγραμματισμού και Εφαρμογές στην Διοίκηση (MST167)Παύλος Πέππας
ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ (DIM-2B4)Κωνσταντίνος Γιωτόπουλος
Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Social Media (MST196)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ