Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
MSc Τεχνολογίες Προγραμματισμού & εφαρμογές στην Διοίκηση – Eργαστήριο (MST168)Αριστογιάννης Γαρμπής
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (DIM-2B2)Ιωάννης Σταματίου
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (DIM2B1)Μαρία Ρήγκου
Μεθοδολογία Έρευνας & Σχεδιασμός Μεταπτυχιακής εργασίας (MST170)Χρήστος Πιερρακέας
Νομικά θέματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας (MST166)Νίκη Γεωργιάδου
Στρατηγική Διοίκηση Οργανισμών και Ψηφιακή Καινοτομία (MST169)ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ
Συστήματα Λογισμικού για διαχείριση και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων (MTE-2A4)Σπύρος Σιούτας
Τεχνολογίες Προγραμματισμού και Εφαρμογές στην Διοίκηση (MST167)Παύλος Πέππας
ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ (MST181)Κωνσταντίνος Γιωτόπουλος