Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΡΓ) (MST121)Διονύσης Καφούσιας
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (MST-BA101)ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (MST119)Διονύσης Καφούσιας
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (MST-BA104)Γεώργιος Ηγουμενάκης
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΡΓ) (MST120)Διονύσης Καφούσιας
Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Θεωρία και Εργαστήριο) (MST-BA106)Κωνσταντίνος Στάμος
.
Τεχνικές Προβλέψεων και Ελέγχου (MST-BA102)Δημήτριος Παπαδόπουλος
Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού (εργαστήριο) (MST-BA107)Κωνσταντίνος Στάμος
.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MST-BA105)Διονύσης Καφούσιας