Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (TMG-LOGXRIM234)Δημήτριος Ντόβας
ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (TMG-LOGXRIM215)Ιωάννα Χατζοπούλου
ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (TMG-LOGXRIM160)Δημήτριος Ντόβας
Αρχές Εργατικού Δικαίου (TMG-LOGXRIM102)Νίκη Γεωργιάδου
ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (TMG-LOGXRIM161)Δημήτριος Ντόβας
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (TMG-LOGXRIM110)Κωνσταντίνος Παξιμάδης
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ) (TMG-LOGXRIM109)Κωνσταντίνος Παξιμάδης
Βάσεις Δεδομένων - Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (TMG-TOUR205)Φωτεινή Αθανασοπούλου, Ιωάννης Κουτσονίκος
Βάσεις Δεδομένων - Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΘΕΩΡΙΑ) (TMG127)Ιωάννης Κουτσονίκος
Γενική Λογιστική 1 (TMG-LOGXRIM154)Ευάγγελος Δασκαλόπουλος
Γενική Λογιστική Ι (TMG-LOGXRIM227)Βασιλική Μπάλλα
Γενική Λογιστική Ι - Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι (TMG-LOGXRIM198)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Γενική Λογιστική ΙΙ (TMG-LOGXRIM229)Βασιλική Μπάλλα
Γενική Λογιστική ΙΙ - Χρηματοοικονομική Λογιστική (TMG-LOGXRIM159)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ (TMG-LOGXRIM214)Θεοφάνης Μαυριδάκης
ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (TMG-LOGXRIM173)Δημήτριος Ντόβας
Ειδικά Θέματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής (TMG-LOGXRIM143)Βασίλειος Σμαράιδος
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (TMG-LOGXRIM200)Μαρία Καμπούρη
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (TMG-LOGXRIM218)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΑΣΑΣ
Εισαγωγή στα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα [Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022] (TMG-LOGXRIM193) Γιάννης Νίκας
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ (TMG-LOGXRIM203)Κωνσταντίνος Παξιμάδης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (TMG-LOGXRIM209)Κωνσταντίνος Παξιμάδης
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  (TMG-LOGXRIM172)Βασιλική Μπάλλα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (TMG-LOGXRIM155)Ευάγγελος Δασκαλόπουλος
Ελληνικά λογιστικά πρότυπα - Λογιστικές εφαρμογές - Κώδικας φορολ. απεικ. (TMG-LOGXRIM195)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (TMG-LOGXRIM216)Ιωάννα Χατζοπούλου
Επιχειρηματική Ηθική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  (TMG-LOGXRIM130)Νίκη Γεωργιάδου
Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (TMG-LOGXRIM231)Ιωάννα Χατζοπούλου
Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος (Auditing) (TMG-LOGXRIM219)Βασιλική Μπάλλα
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (TMG-LOGXRIM162)Δημήτριος Ντόβας
Κλαδική Λογιστική (TMG-LOGXRIM185)Βασιλική Μπάλλα
Λογιστική Δημοσίων Οργανισμών (TMG-LOGXRIM228)Βασιλική Μπάλλα
Λογιστική Δημοσίων Οργανισμών (TMG136)Δημήτριος Βορτελίνος
Λογιστική Δημοσίων Οργανισμών (Eργαστήριο) (TMG-LOGXRIM145)Μαρία Καμπούρη
Λογιστική Δημοσίων Οργανισμών (Θ + Ε) (TMG-LOGXRIM150)Βασίλειος Σμαράιδος
Λογιστική Εταιρειών-Μετατροπές και Συγχωνεύσεις (TMG-LOGXRIM174)Βασιλική Μπάλλα
Λογιστική Κόστους Ι (TMG-LOGXRIM223)Βασιλική Μπάλλα
Λογιστική Κόστους Ι - Βιομηχανική Λογιστική (TMG-LOGXRIM194)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Λογιστική Κόστους ΙΙ (TMG-LOGXRIM107)Σμαράιδος Βασίλειος
Λογιστική Κόστους ΙΙ (Διοικητική Λογιστική-Πρότυπο Κόστος) (TMG-LOGXRIM108)Ευάγγελος Δασκαλόπουλος
Λογιστική Κόστους ΙΙ - Διοικητική Λογιστική - Πρότυπο Κόστος (TMG-LOGXRIM176)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ-ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (TMG-LOGXRIM182)Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα
Μακροοικονομία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (TMG-LOGXRIM184)Θεοφάνης Μαυριδάκης
Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας (TMG-LOGXRIM131)Νίκη Γεωργιάδου
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (TMG-LOGXRIM230)Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (TMG-LOGXRIM207)Πάρις Ζαχούρης
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (ΘΕΩΡΙΑ) - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (TMG-LOGXRIM233)Πάρις Ζαχούρης
Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ (TMG-LOGXRIM114)Μαρία Καμπούρη
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (Εργαστήριο) (TMG-LOGXRIM104)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΛΙΓΚΟΣ
Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ (Θ-Ε) (TMG-LOGXRIM142)Βασίλειος Σμαράιδος
Μικροοικονομία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (TMG-LOGXRIM183)Θεοφάνης Μαυριδάκης
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (TMG-TOUR188)Ιωάννα Χατζοπούλου
Οικονομετρία (TMG-LOGXRIM220)Βασιλική Καρυώτη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (Εργαστήριο) (TMG-LOGXRIM105)ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (εργαστήριο) (TMG-LOGXRIM232)Φωτεινή Αθανασοπούλου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (TMG-LOGXRIM210)Δημήτριος Ντόβας
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ) (TMG-LOGXRIM175)Διονύσης Καφούσιας
ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (TMG-LOGXRIM148)Βασιλική Μαραβέλη
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (TMG-LOGXRIM226)Δημήτριος Ντόβας
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (TMG-LOGXRIM106)ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Στατιστική Επιχειρήσεων Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (TMG-LOGXRIM221)Βασιλική Καρυώτη
Στατιστική των Επιχειρήσεων Θεωρία Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (TMG-LOGXRIM222)Βασιλική Καρυώτη
Στοιχεία Δημοσίου & Φορολογικού Δικαίου (TMG-LOGXRIM103)Νίκη Γεωργιάδου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (TMG-LOGXRIM224)Ιωάννα Χατζοπούλου
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Ε) (TMG-LOGXRIM225)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕΜΙΡΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (TMG-LOGXRIM112)Κωνσταντίνος Παξιμάδης
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ) (TMG-LOGXRIM111)Κωνσταντίνος Παξιμάδης
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΘΕΩΡΙΑ (TMG-LOGXRIM179)Κωνσταντίνος Γιωτόπουλος
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (TMG-LOGXRIM217)Δημήτριος Ντόβας
Φορολογική Λογιστική Ι (TMG-LOGXRIM113)Ευάγγελος Δασκαλόπουλος
Φορολογική Λογιστική Ι (Φορολογική Έμμεσων Φόρων) (TMG-LOGXRIM211)Βασιλική Μπάλλα
Φορολογική Λογιστική ΙΙ (TMG-LOGXRIM189)Βασιλική Μπάλλα
Φορολογική Λογιστική ΙΙ (TMG-LOGXRIM132)Ευάγγελος Δασκαλόπουλος
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΚΑ (TMG-LOGXRIM181)Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΟΓ ΧΡΗΜ (TMG-LOGXRIM199)Δημήτριος Ντόβας
Χρηματοοικονομική Λογιστική Πληροφόρηση (TMG-LOGXRIM188)Βασιλική Μπάλλα
Χρηματοοικονομική Λογιστική Πληροφόρηση (TMG-LOGXRIM139)Ευάγγελος Δασκαλόπουλος