Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
EXAMSDEMO1 (TMG-LOGXRIM168)Δημήτριος Ντόβας
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (TMG-LOGXRIM141)Πάρις Ζαχούρης
ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (TMG-LOGXRIM167)Ιωάννα Χατζοπούλου
ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (TMG-LOGXRIM160)Δημήτριος Ντόβας
Αρχές Εργατικού Δικαίου (TMG-LOGXRIM102)Νίκη Γεωργιάδου
ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (TMG-LOGXRIM161)Δημήτριος Ντόβας
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (TMG-LOGXRIM163)Ισίδωρος Περίκος
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (TMG-LOGXRIM110)Κωνσταντίνος Παξιμάδης
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ) (TMG-LOGXRIM164)Ισίδωρος Περίκος
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ) (TMG-LOGXRIM109)Κωνσταντίνος Παξιμάδης
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι) (TMG-LOGXRIM123)Πάρις Ζαχούρης
Γενική Λογιστική 1 (TMG-LOGXRIM154)Ευάγγελος Δασκαλόπουλος
Διεθνές Εμπόριο (TMG-LOGXRIM118)Φώτιος Τσιφοπανόπουλος
ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (TMG-LOGXRIM173)Δημήτριος Ντόβας
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΡΓ) (TMG-LOGXRIM138)Ισίδωρος Περίκος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Θ) (TMG-LOGXRIM137)Ισίδωρος Περίκος
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (TMG-LOGXRIM172)Βασιλική Μπάλλα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (TMG-LOGXRIM155)Ευάγγελος Δασκαλόπουλος
Εμπορικό Δίκαιο (TMG-LOGXRIM151)Ιωάννα Χατζοπούλου
Επιχειρηματική Ηθική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  (TMG-LOGXRIM130)Νίκη Γεωργιάδου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (TMG-LOGXRIM171)Βασιλική Καρυώτη
Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος (Auditing) (TMG-LOGXRIM107)Σμαράιδος Βασίλειος
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (TMG-LOGXRIM162)Δημήτριος Ντόβας
Κλαδική Λογιστική  (TMG-LOGXRIM142)Βασίλειος Σμαράιδος
Κόστος ΙΙ (TMG-LOGXRIM176)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Λογιστική Δημοσίων Οργανισμών  (TMG-LOGXRIM143)Βασίλειος Σμαράιδος
Λογιστική Δημοσίων Οργανισμών (Eργαστήριο) (TMG-LOGXRIM145)Μαρία Καμπούρη
Λογιστική Εταιρειών-Μετατροπές και Συγχωνεύσεις (TMG-LOGXRIM174)Βασιλική Μπάλλα
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ (TMG-LOGXRIM122)Πάρις Ζαχούρης
Λογιστική ΙΙ (TMG-LOGXRIM159)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Λογιστική Κόστους ΙΙ (Διοικητική Λογιστική-Πρότυπο Κόστος) (TMG-LOGXRIM108)Ευάγγελος Δασκαλόπουλος
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ (TMG-LOGXRIM115)Βασιλική Καρυώτη
Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας (TMG-LOGXRIM131)Νίκη Γεωργιάδου
Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ (TMG-LOGXRIM114)Μαρία Καμπούρη
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (Εργαστήριο) (TMG-LOGXRIM104)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΛΙΓΚΟΣ
Μικροοικονομική Θεωρία (TMG-LOGXRIM156)Φώτιος Τσιφοπανόπουλος
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (TMG-LOGXRIM117)Βασιλική Καρυώτη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (Εργαστήριο) (TMG-LOGXRIM105)ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Οικονομική Επιχειρήσεων (TMG-LOGXRIM157)Φώτιος Τσιφοπανόπουλος
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ) (TMG-LOGXRIM175)Διονύσης Καφούσιας
ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (TMG-LOGXRIM148)Βασιλική Μαραβέλη
Παρουσίαση πτυχιακών εργασιών (TMG-LOGXRIM149)Νίκη Γεωργιάδου
Πτυχιακή Εργασία (TMG-LOGXRIM150)Βασίλειος Σμαράιδος
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (TMG-LOGXRIM106)ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (TMG-LOGXRIM116)Βασιλική Καρυώτη
Στοιχεία Δημοσίου & Φορολογικού Δικαίου (TMG-LOGXRIM103)Νίκη Γεωργιάδου
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (TMG-LOGXRIM165)Ισίδωρος Περίκος
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (TMG-LOGXRIM112)Κωνσταντίνος Παξιμάδης
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ) (TMG-LOGXRIM166)Ισίδωρος Περίκος
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ) (TMG-LOGXRIM111)Κωνσταντίνος Παξιμάδης
Τραπεζική Χρηματοοικονομική (TMG-LOGXRIM170)Βασιλική Μπάλλα
Φορολογική Λογιστική I (TMG-LOGXRIM177)Βασιλική Μπάλλα
Φορολογική Λογιστική Ι (TMG-LOGXRIM113)Ευάγγελος Δασκαλόπουλος
Φορολογική Λογιστική ΙΙ (TMG-LOGXRIM132)Ευάγγελος Δασκαλόπουλος
Χρηματοοικονομικά (TMG-LOGXRIM133)Βασιλική Καρυώτη
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (TMG-LOGXRIM147)Πάρις Ζαχούρης
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΘΕΩΡΙΑ) (TMG-LOGXRIM146)Πάρις Ζαχούρης
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ (TMG-LOGXRIM140)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Χρηματοοικονομική Λογιστική Πληροφόρηση (TMG-LOGXRIM139)Ευάγγελος Δασκαλόπουλος