Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
EXAMSDEMO1 (TMG-LOGXRIM168)Δημήτριος Ντόβας
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (TMG-LOGXRIM141)Πάρις Ζαχούρης
ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (TMG-LOGXRIM160)Δημήτριος Ντόβας
Αρχές Εργατικού Δικαίου (TMG-LOGXRIM102)Νίκη Γεωργιάδου
ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (TMG-LOGXRIM161)Δημήτριος Ντόβας
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (TMG-LOGXRIM163)Ισίδωρος Περίκος
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (TMG-LOGXRIM110)Κωνσταντίνος Παξιμάδης
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ) (TMG-LOGXRIM164)Ισίδωρος Περίκος
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ) (TMG-LOGXRIM109)Κωνσταντίνος Παξιμάδης
Γενική Λογιστική 1 (TMG-LOGXRIM154)Ευάγγελος Δασκαλόπουλος
Γενική Λογιστική Ι - Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι (TMG-LOGXRIM198)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Γενική Λογιστική ΙΙ (TMG-LOGXRIM159)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Διεθνές Εμπόριο (TMG-LOGXRIM118)Φώτιος Τσιφοπανόπουλος
ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (TMG-LOGXRIM173)Δημήτριος Ντόβας
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (TMG-LOGXRIM200)Μαρία Καμπούρη
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΘΕΩΡΙΑ) (TMG-LOGXRIM205)Πάρις Ζαχούρης
Ειδικά Θέματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής - Τεχνικές Προσομοίωσης (TMG-LOGXRIM197)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΕΡΓ) (TMG-LOGXRIM138)Ισίδωρος Περίκος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Θ) (TMG-LOGXRIM137)Ισίδωρος Περίκος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (TMG-LOGXRIM203)Κωνσταντίνος Παξιμάδης
Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (TMG-LOGXRIM192)Ιωάννης Κουτσονίκος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (εργαστήριο) (TMG-LOGXRIM178)Φωτεινή Αθανασοπούλου Γιάννης Κουτσονίκος
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (TMG-LOGXRIM155)Ευάγγελος Δασκαλόπουλος
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - (Εργαστήριο) (TMG-LOGXRIM172)Βασιλική Μπάλλα
Ελληνικά λογιστικά πρότυπα - Λογιστικές εφαρμογές - Κώδικας φορολ. απεικ. (TMG-LOGXRIM195)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Επιχειρηματική Ηθική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  (TMG-LOGXRIM130)Νίκη Γεωργιάδου
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (TMG-LOGXRIM171)Βασιλική Καρυώτη
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (TMG-LOGXRIM204)Πάρις Ζαχούρης
Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος (Auditing) (TMG-LOGXRIM107)Σμαράιδος Βασίλειος
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (TMG-LOGXRIM162)Δημήτριος Ντόβας
Κλαδική Λογιστική  (TMG-LOGXRIM142)Βασίλειος Σμαράιδος
Κλαδική Λογιστική (TMG-LOGXRIM185)Βασιλική Μπάλλα
Λογιστική Δημοσίων Οργανισμών  (TMG-LOGXRIM143)Βασίλειος Σμαράιδος
Λογιστική Δημοσίων Οργανισμών (TMG136)Δημήτριος Βορτελίνος
Λογιστική Δημοσίων Οργανισμών (Eργαστήριο) (TMG-LOGXRIM145)Μαρία Καμπούρη
Λογιστική Εταιρειών-Μετατροπές και Συγχωνεύσεις (TMG-LOGXRIM174)Βασιλική Μπάλλα
Λογιστική Κόστους Ι - Βιομηχανική Λογιστική (TMG-LOGXRIM194)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Λογιστική Κόστους ΙΙ (TMG-LOGXRIM176)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Λογιστική Κόστους ΙΙ (Διοικητική Λογιστική-Πρότυπο Κόστος) (TMG-LOGXRIM108)Ευάγγελος Δασκαλόπουλος
Μακροοικονομία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (TMG-LOGXRIM184)Θεοφάνης Μαυριδάκης
Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας (TMG-LOGXRIM131)Νίκη Γεωργιάδου
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (TMG-LOGXRIM202)Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (TMG-LOGXRIM207)Πάρις Ζαχούρης
Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ (TMG-LOGXRIM114)Μαρία Καμπούρη
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (Εργαστήριο) (TMG-LOGXRIM104)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΛΙΓΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (ΘΕΩΡΙΑ) (TMG-LOGXRIM206)Πάρις Ζαχούρης
Μηχανογραφική Λογιστική ΙΙ - Εφαρμογές Μηχανογραφημένης Λογιστικής (TMG-LOGXRIM196)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μικροοικονομία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (TMG-LOGXRIM183)Θεοφάνης Μαυριδάκης
Μικροοικονομική Θεωρία (TMG-LOGXRIM156)Φώτιος Τσιφοπανόπουλος
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (TMG-LOGXRIM117)Βασιλική Καρυώτη
Οικονομικές - Διοικητικές Εφαρμογές με Υπολογιστικά Φύλλα [Εργαστήριο 2020-2021] (TMG-LOGXRIM136)Γιάννης Νίκας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (Εργαστήριο) (TMG-LOGXRIM105)ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Οικονομική Επιχειρήσεων (TMG-LOGXRIM157)Φώτιος Τσιφοπανόπουλος
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ) (TMG-LOGXRIM175)Διονύσης Καφούσιας
ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (TMG-LOGXRIM148)Βασιλική Μαραβέλη
Παρουσίαση πτυχιακών εργασιών (TMG-LOGXRIM149)Νίκη Γεωργιάδου
Πτυχιακή Εργασία (TMG-LOGXRIM150)Βασίλειος Σμαράιδος
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (TMG-LOGXRIM106)ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (TMG-LOGXRIM116)Βασιλική Καρυώτη
Στοιχεία Δημοσίου & Φορολογικού Δικαίου (TMG-LOGXRIM103)Νίκη Γεωργιάδου
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (TMG-LOGXRIM165)Ισίδωρος Περίκος
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (TMG-LOGXRIM112)Κωνσταντίνος Παξιμάδης
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ) (TMG-LOGXRIM166)Ισίδωρος Περίκος
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ) (TMG-LOGXRIM111)Κωνσταντίνος Παξιμάδης
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (TMG-LOGXRIM179)Κωνσταντίνος Γιωτόπουλος
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Εργ.) (TMG-LOGXRIM201)Απόστολος Ραφαηλίδης
Τραπεζική Χρηματοοικονομική (TMG-LOGXRIM170)Βασιλική Μπάλλα
Φορολογική Λογιστική Ι (TMG-LOGXRIM113)Ευάγγελος Δασκαλόπουλος
Φορολογική Λογιστική ΙΙ (TMG-LOGXRIM189)Βασιλική Μπάλλα
Φορολογική Λογιστική ΙΙ (TMG-LOGXRIM132)Ευάγγελος Δασκαλόπουλος
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΟΓ ΧΡΗΜ (TMG-LOGXRIM199)Δημήτριος Ντόβας
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ (TMG-LOGXRIM140)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Χρηματοοικονομική Λογιστική Πληροφόρηση (TMG-LOGXRIM188)Βασιλική Μπάλλα
Χρηματοοικονομική Λογιστική Πληροφόρηση (TMG-LOGXRIM139)Ευάγγελος Δασκαλόπουλος