Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (TMG-LOGXRIM234)Δημήτριος Ντόβας
ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (TMG-LOGXRIM215)Ιωάννα Χατζοπούλου
ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (TMG-LOGXRIM160)Δημήτριος Ντόβας
Αρχές Εργατικού Δικαίου (TMG-LOGXRIM102)Νίκη Γεωργιάδου
ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (TMG-LOGXRIM161)Δημήτριος Ντόβας
Βάσεις Δεδομένων - Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (TMG-TOUR205)Φωτεινή Αθανασοπούλου, Ιωάννης Κουτσονίκος
Βάσεις Δεδομένων - Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΘΕΩΡΙΑ) (TMG127)Ιωάννης Κουτσονίκος
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (TMG-LOGXRIM110)Κωνσταντίνος Παξιμάδης
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ) (TMG-LOGXRIM109)Κωνσταντίνος Παξιμάδης
Γενική Λογιστική Ι - Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι (TMG-LOGXRIM227)Βασιλική Μπάλλα
Γενική Λογιστική Ι - Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι (TMG-LOGXRIM198)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Γενική Λογιστική ΙΙ - Χρηματοοικονομική Λογιστική (TMG-LOGXRIM159)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Γενική Λογιστική ΙΙ - Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ (TMG-LOGXRIM229)Βασιλική Μπάλλα
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ (TMG-LOGXRIM214)Θεοφάνης Μαυριδάκης
ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (TMG-LOGXRIM173)Δημήτριος Ντόβας
Ειδικά Θέματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής (TMG-LOGXRIM143)Βασίλειος Σμαράιδος
Ειδικά Θέματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής (TMG-LOGXRIM248)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΧΗΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (TMG-LOGXRIM200)Μαρία Καμπούρη
Ειδικά Θέματα Μηχανογραφημένης Λογιστικής - Τεχνικές Προσομοίωσης (TMG-LOGXRIM239)Βασιλική Μπάλλα
Εισαγωγή στα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα [Θεωρία & Εργαστήριο - Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023] (TMG-LOGXRIM193)Γιάννης Νίκας
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ (TMG-LOGXRIM203)Κωνσταντίνος Παξιμάδης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (TMG-LOGXRIM209)Κωνσταντίνος Παξιμάδης
Εισαγωγή στην Πληροφορική (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (TMG184)Φωτεινή Αθανασοπούλου, Κουτσονίκος Ιωάννης
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Λογιστικές Εφαρμογές - Kώδικας Φορολ. Απεικ. Στοιχ. - Βιβλία και Στοιχεία Επιτηδευματιών - Οργάνωση Λογιστηρίου (TMG-LOGXRIM172)Βασιλική Μπάλλα
Ελληνικά λογιστικά πρότυπα - Λογιστικές εφαρμογές - Κώδικας φορολ. απεικ. (TMG-LOGXRIM195)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (TMG-LOGXRIM250)Δημήτριος Ντόβας
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (TMG-LOGXRIM216)Ιωάννα Χατζοπούλου
Επιχειρηματική Ηθική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  (TMG-LOGXRIM130)Νίκη Γεωργιάδου
Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (TMG-LOGXRIM231)Ιωάννα Χατζοπούλου
Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος (Auditing) - Ελεγκτική (TMG-LOGXRIM219)Βασιλική Μπάλλα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (TMG-LOGXRIM251)Δημήτριος Ντόβας
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (TMG-LOGXRIM162)Δημήτριος Ντόβας
Κλαδική Λογιστική - Ναυτιλιακή, Τραπεζική, Ξενοδοχειακή Λογιστική (TMG-LOGXRIM185)Βασιλική Μπάλλα
Λογιστική Δημοσίων Οργανισμών (TMG136)Δημήτριος Βορτελίνος
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (TMG-LOGXRIM246)Δημήτριος Ντόβας
Λογιστική Δημοσίων Οργανισμών - Λογιστική των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (TMG-LOGXRIM228)Βασιλική Μπάλλα
Λογιστική Δημοσίων Οργανισμών (Eργαστήριο) (TMG-LOGXRIM145)Μαρία Καμπούρη
Λογιστική Δημοσίων Οργανισμών (Θ + Ε) (TMG-LOGXRIM150)Βασίλειος Σμαράιδος
Λογιστική Εταιρειών-Μετατροπές και Συγχωνεύσεις - Λογιστική Προσωπικών Εταιρειών - Μετατροπές & Συγχωνεύσεις-Ενοποιημένοι Ισολογισμοί (TMG-LOGXRIM174)Βασιλική Μπάλλα
Λογιστική Κόστους Ι - Βιομηχανική Λογιστική (TMG-LOGXRIM194)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Λογιστική Κόστους Ι - Βιομηχανική Λογιστική - Βιομηχανικός Λογισμός - Κοστολόγηση  (TMG-LOGXRIM223)Βασιλική Μπάλλα
Λογιστική Κόστους ΙΙ (TMG-LOGXRIM107)Σμαράιδος Βασίλειος
Λογιστική Κόστους ΙΙ - Διοικητική Λογιστική - Πρότυπο Κόστος (TMG-LOGXRIM238)Βασιλική Μπάλλα
Λογιστική Κόστους ΙΙ - Διοικητική Λογιστική - Πρότυπο Κόστος (TMG-LOGXRIM176)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ-ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (για φοιτητές Πάτρας και Μεσολογγίου) (TMG-LOGXRIM182)Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα
Μακροοικονομία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (TMG-LOGXRIM184)Θεοφάνης Μαυριδάκης
Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας (TMG-LOGXRIM131)Νίκη Γεωργιάδου
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (TMG-LOGXRIM230)Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα
Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι - Διαχείριση Αποθήκης - Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης (TMG-LOGXRIM240)Βασιλική Μπάλλα
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (TMG-LOGXRIM245)Δημήτριος Ντόβας
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (TMG-LOGXRIM207)Πάρις Ζαχούρης
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (ΘΕΩΡΙΑ) - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (TMG-LOGXRIM233)Πάρις Ζαχούρης
Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ (TMG-LOGXRIM249)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΧΗΣ
Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ (TMG-LOGXRIM114)Μαρία Καμπούρη
Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ - Εφαρμογές Μηχανογραφημένης Λογιστικής (TMG-LOGXRIM237)Βασιλική Μπάλλα
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (Εργαστήριο) (TMG-LOGXRIM104)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΛΙΓΚΟΣ
Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ (Θ-Ε) (TMG-LOGXRIM142)Βασίλειος Σμαράιδος
Μικροοικονομία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (TMG-LOGXRIM183)Θεοφάνης Μαυριδάκης
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (TMG-TOUR188)Ιωάννα Χατζοπούλου
Οικονομετρία (TMG-LOGXRIM220)Βασιλική Καρυώτη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (Εργαστήριο) (TMG-LOGXRIM105)ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (εργαστήριο) (TMG-LOGXRIM247)Φωτεινή Αθανασοπούλου Ιωάννης Κουτσονίκος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (TMG-LOGXRIM210)Δημήτριος Ντόβας
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤ/ΜΙΚΗΣ) Εαρ.-Σεπτ. (TMG-LOGXRIM175)Διονύσης Καφούσιας
ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (TMG-LOGXRIM148)Βασιλική Μαραβέλη
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (π. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) (TMG-LOGXRIM235)Θ. Μαυριδάκης, Δ. Ντόβας, Π. Βάθη-Σαράβα
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΡΥΩΤΗ (TMG-LOGXRIM242)Βασιλική Καρυώτη
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (TMG-LOGXRIM226)Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα, Βασιλική Καρυώτη, Δημήτρης Ντόβας
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (TMG-LOGXRIM106)ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Στατιστική Επιχειρήσεων Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (TMG-LOGXRIM221)Βασιλική Καρυώτη
Στατιστική των Επιχειρήσεων Θεωρία Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (TMG-LOGXRIM222)Βασιλική Καρυώτη
Στοιχεία Δημοσίου & Φορολογικού Δικαίου (TMG-LOGXRIM103)Νίκη Γεωργιάδου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (TMG-LOGXRIM224)Ιωάννα Χατζοπούλου
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Ε) (TMG-LOGXRIM225)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕΜΙΡΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (TMG-LOGXRIM112)Κωνσταντίνος Παξιμάδης
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΘΕΩΡΙΑ) (TMG-LOGXRIM111)Κωνσταντίνος Παξιμάδης
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΘΕΩΡΙΑ (TMG-LOGXRIM179)Κωνσταντίνος Γιωτόπουλος
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Εργ.) (TMG-LOGXRIM201)Απόστολος Ραφαηλίδης
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Θεωρία) (TMG-LOGXRIM213)Απόστολος Ραφαηλίδης
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (TMG-LOGXRIM217)Δημήτριος Ντόβας
Φορολογική Λογιστική Ι - Φορολογική Έμμεσων Φόρων (TMG-LOGXRIM211)Βασιλική Μπάλλα
Φορολογική Λογιστική ΙΙ - Φορολογική Άμεσων Φόρων (TMG-LOGXRIM189)Βασιλική Μπάλλα
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (φοιτητές Μεσολογγίου)-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (φοιτητές Λογιστικής Πάτρας) (TMG-LOGXRIM181)Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΟΓ ΧΡΗΜ (TMG-LOGXRIM199)Δημήτριος Ντόβας
Χρηματοοικονομική Λογιστική Πληροφόρηση - Σύγχρονα Λογιστικά Συστήματα (TMG-LOGXRIM188)Βασιλική Μπάλλα