Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διοίκηση Εκδηλώσεων (TMG215)Δήμητρα Παπαδημητρίου
Διοίκηση Ταξιδιωτικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (TMG244)Απόστολος Ραφαηλίδης - Ελένη Παράσχη
Διοίκηση Ταξιδιωτικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (102)Ιουλία Πουλάκη
Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού (DMG_114)Μαρία Αργυροπούλου
Ηγεσία, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Καινοτομία (DMG_112)Χατζοπούλου Ι. & Ραφαηλίδης Α.
Κοινωνιολογία - Ανθρωπολογία του Τουρισμού (2023-2024) (DMG_105)Μαρία Αργυροπούλου
Μεθοδολογίες Έρευνας στον Τουρισμό (DMG_106)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος, Ιωάννης Νίκας
Οικονομικά του Τουρισμού και των Τουριστικών Επιχειρήσεων, 2023, 24 (TMG241)Πέτρος Παπαπετρόπουλος
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DMG_104)Βασιλική Καρυώτη, Γιάννης Νίκας
Συμπεριφορά Καταναλωτή & Διαχείριση Ταυτότητας (BRANDING) για Προορισμούς και Τουριστικές επιχειρήσεις (TMG252)Εύη Χατζοπουλου - Θανάσης Πούλης
Ψηφιακό Μάρκετινγκ (DMG_111)Αθανάσιος Πούλης