Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά (AGRI116)ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ
Διατροφική ποιότητα και αξία φυτικών προϊόντων. Αναλυτικές, φυσικοχημικές και μοριακές μέθοδοι ταυτοποίησης (AGRI123)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΧΑΣ
Ειδικά θέματα Βελτίωσης με έμφαση στις παραδοσιακές ποικιλίες κηπευτικών και τους αυτοφυείς πληθυσμούς αρωματικών - φαρμακευτικών φυτών (AGRI113)ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ειδικές γνώσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Εχθρών και Ασθενειών (AGRI115)ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ
Προχωρημένες Γνώσεις Αειφορικής Βιολογικής Γεωργίας (AGRI114)ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ
Προχωρημένες Γνώσεις Αειφορικής Βιολογικής Γεωργίας (AGRI114) (AGRI114)Αγλαΐα Λιόπα Τσακαλίδου
Τεχνολογίες αιχμής στις Καλλιέργειες εκτός εδάφους(Αεροπονία.Υδροπονία). Μικροκλίμα και αυτοματισμοί θερμοκηπίων (AGRI122)ΚΑΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΑΛΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ