Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Kλινικό Πλαίσιο Νοσοκομείου Εαρινό 2021 (SLT202)Νούσια Αναστασία
Summer School SLP 2021 (SLT125)Σταυρούλα Γεωργοπούλου
Ακοολογία (SLT_304)Νικόλαος Τρίμμης
Ανάλυση Λογοπαθολογικής Βιβλιογραφίας στην Αγγλικη γλώσσα (SLT173)Μιχαέλα Νεραντζίνη
Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές (SLT116)Βασιλική Ζαροκανέλλου
Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές 2020-2021 (SLT166)Ελευθερία Γερονίκου
Ανατομία-Φυσιολογία Ακοής, Ομιλίας, Λόγου (SLT_103)Νικόλαος Τρίμμης
Αποκαταστατική Ακοολογία (SLT_604)Νικόλαος Τρίμμης
Αφασίες και συναφείς διαταραχές (SLT175)Ελευθερία Γερονίκου
Β' Κλινική Άσκηση / Ειδικό (SLT151)Σταματία Αυγέρου
Β' ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ / ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (SLT152)Σταματία Αυγερου
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ι - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 (SLT187)Γεωργία Σταφυλίδου Αλατάκη
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙ (SLT162)Γεωργία Σταφυλίδου Αλατάκη
Γλωσσική Ανάπτυξη ? Κατάκτηση Γλώσσας (SLT204)Αρχόντω Τερζή
Γλωσσική Ανάπτυξη-Κατάκτηση της Γλώσσας (SLT136)Γεωργία Σταφυλίδου Αλατάκη
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (SLT202) (SLT148)Βασιλική Νανούση
Δεοντολογία (SLT206)Αιμιλία Μίχου
Διαγνωστικά Θέματα Λογοπαθολογίας, Εαρινό εξάμηνο 2020-2021 (SLT189)Ελευθερία Γερονίκου
Διαταραχές Φώνησης (Εαρινό 2021) (SLT_405)Γιάννης Παπακυρίτσης
Δυσφαγία (Θεωρία και Εργαστήριο) (SLT403)Αιμιλία Μίχου
Εισαγωγή στη Γλωσσολογία (SLT104)Αρχόντω Τερζή
Εισαγωγή στη Λογοπαθολογία (SLT_106)Νικόλαος Τρίμμης
Εισαγωγή στην Στατιστική και Πληροφορική (SLT105)Σταυρούλα Γεωργοπούλου
Εξελικτική Ψυχολογία (SLT124)Βασιλική Κουτσομπίνα
Εξελικτική Ψυχολογία (SLT176)Διακογιώργη Κλεοπάτρα
ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ-ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (SLT_602) (SLT198)Ευαγγελία Αντωνία Εύα Ευστρατιάδου
Εργαστήριο Αναπτυξιακών Διαταραχών (Παλαιό πρόγραμμα) (SLT121)Βασιλική Ζαροκανέλλου
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι (SLT146)Βασιλική Ζαχαροπούλου
Κλινική Α' Γηροκομείο (SLT199)ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΗ
Κλινική Α' Δημοτικό (SLT197)ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΗ
Κλινική Α' κλινική σχολής (SLT201)ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΗ
Κλινική Α' νηπιαγωγείο/παιδικός σταθμός (SLT200)ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΗ
Κλινική Α1 Φροντιστήριο (Εαρινό 2021) (SLT_404 Φ)Γιάννης Παπακυρίτσης
ΚΛΙΝΙΚΗ Β -ΔΗΜΟΤΙΚΟ (SLT155)Ζωίτσα Παπαβραμοπούλου
Κλινική Β' Εαρινό 2020-2021 (SLT170)Αιμιλία Μίχου
Κλινική Β, Πλαίσιο Ειδικού Σχολείου, Γερονίκου (SLT196)Ελευθερία Γερονίκου
Κλινική Β, Πλαίσιο Νηπιαγωγείου, Εαρινό Εξάμηνο 2021, Γερονίκου (SLT195)Ελευθερία Γερονίκου
Κλινική Γηροκομείο (SLT115)Βασιλική Ζαροκανέλλου
Κλινική Νευροψυχολογία (SLT182)Βασιλική Νανούση
Κλινική Ψυχολογία Ψυχοπαθολογία (SLT181)Βασιλική Νανούση
Κλινικό Πλαίσιο Δημοτικού Εαρινό εξάμηνο 2021 (SLT203)Αναστασία Νούσια
Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες (SLT_702)Νικόλαος Τρίμμης
Μαθησιακές Δυσκολίες στις Διαταραχές Λόγου και Ομιλίας (SLT145)Φανή Νασίκα
Μεθοδολογία της Έρευνας και Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων (SLT605)Σταυρούλα Γεωργοπούλου
Νευροανατομία και Νευροφυσιολογία (SLT133)Παύλος Ρήγας
ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (παλαιό πρόγραμμα σπουδών) (SLT204)Παναγιώτης Πλώτας
Νευρογενείς Κινητικές Διαταραχές Ομιλίας (Εαρινό 2021) (SLT132)Γιάννης Παπακυρίτσης
ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ (SLT160)Γεωργία Σταφυλίδου Αλατάκη
ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ - ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ (SLT165)Γεωργία Σταφυλίδου Αλατάκη
Πρακτική Άσκηση (SLT_801)Νικόλαος Τρίμμης
Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας (μάθημα πανεπιστημιακού πτυχίου) (SLT 803)Μιχαέλα Νεραντζίνη
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (SLT147)Βασιλική Ζαχαροπούλου
Συντακτική Δομή και Διαταραχές του Λόγου (SLT_401)Αρχόντω Τερζή
Τεχνολογία Βοηθημάτων Ακουστικής Ενίσχυσης (SLT_804)Νικόλαος Τρίμμης
Τεχνολογία Ομιλίας, Λόγου & Εναλλακτικής Επικοινωνίας (SLT701)Σταυρούλα Γεωργοπούλου
Φόρμες Κλινικής (SLT179)Αιμιλία Μίχου
Φωνητική (SLT122)Αθανασία Λήδα Δήμου
Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές (SLT_205)Βασιλική Ζαροκανέλλου
Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές, εαρινό εξάμηνο 2020-2021 (SLT190)Ελευθερία Γερονίκου
Ψυχολογία της Γλώσσας - Νευρογλωσσολογια -Φροντιστήριο (SLT164)Γεωργία Σταφυλίδου Αλατάκη
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (SLT161)Γεωργία Σταφυλίδου Αλατάκη
Ψυχοφυσιολογία Ακοής Ομιλίας Λόγου (SLT203)Σταυρούλα Γεωργοπούλου