Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
2-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 2022-2023 (ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ) (AS182)Κωνσταντίνος Μπαταργιάς, Κωνσταντίνος Πούλος
2021-22 ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ Η/Υ (BAE_310)Καρινιωτάκης Κωνσταντίνος
2021-22_Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική (BAE165)Γεωργία Λαϊνιώτη
2021-22_Φαινόμενα Μεταφοράς (BAE164)Γεωργία Λαϊνιώτη
4-ΓΕΝΕΤΙΚΗ 2021-2022 (ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ) (AS173)Κωνσταντίνος Μπαταργιάς
Αειφορική Γεωργία (BAE_704 )Ζώτος Αναστάσιος- Παναγιώτης Κανάτας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ (BAE170)Μαρία Παπαδάκη
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (BAE131)Μούρτζης Δημήτριος
Βασικές Αρχές Πληροφορικής και Προγραμματισμού (ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ) (BAE156)Δημήτρης Μουτόπουλος- Νικόλαος Βλάχος
Γενική Γεωργία (εργαστήριο) (BAE159)Παναγιώτης Κανάτας
Γενική Γεωργία (θεωρία) (BAE158)Παναγιώτης Κανάτας
ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (BAE129)Αναστάσιος Ζώτος
ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ (BAE128)Αναστάσιος Ζώτος
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΒΑΕ_720)Αγγελική Καυγά
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ – ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ (BAE169)Σπυρίδων Μαντζούκας
Γεωργική Φαρμακολογία (BAE150)Χαρίκλεια Κοσμά
Γονιμότητα Εδαφών - Λιπασματολογία (AGR_603)Παντελής Μπαρούχας
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Βιοσυστημάτων-[Εξάμηνο Α' , 2021-2022] (BAE_130)Μαρία Παπαδάκη, Ευάγγελος Γιαννακόπουλος
Εργαστήριο " ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ – ΔΙΑΒΡΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ” (BAE_330) (BAE144)Αναστάσιος Ζώτος
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ (2022-2023) (BAE_520)Ευάγγελος Γιαννακόπουλος
ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ (2021-2022) (BAE 530)ΠΑΝΑΓΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ
ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ (BAE600)Αναστάσιος Ζώτος
ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (BAE600)Αναστάσιος Ζώτος
Μορφολογία και Ανατομία Φυτών (CRS_202 και ΒΑΕ_160)Γιώργος Ζερβουδάκης
Περιβαλλοντική Υδραυλική - Υδρολογία - Ποιότητα Νερών (BAE173)Νικόλαος Μαλάμος
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Γ εξάμ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ) (BAE157)Νικόλαος Βλάχος- Γεώργιος Κατσέλης
Τεχνολογίες Άρδευσης & Στράγγισης με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (BAE172)Νικόλαος Μαλάμος
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ – ΔΙΑΒΡΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ (BAE139)Αναστάσιος Ζώτος
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ [BAE-450] (BAE119)Γεώργιος Κατσέλης, Νικόλαος Βλάχος
Φροντιστήριο "ΦΥΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ" (BAE_550) (BAE143)Αναστάσιος Ζώτος
Φροντιστήριο "ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ" (BAE_510) (BAE142)Αναστάσιος Ζώτος
ΦΥΣΙΚΗ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ (BAE141)Αναστάσιος Ζώτος
ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΩΡΙΑ (BAE140)Αναστάσιος Ζώτος