Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
e-Επιχειρείν στον Τουρισµό (TMG_6.6S)Αθανάσιος Πούλης
Tουριστική Νομοθεσία (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ) (TMG 4.5C)Ιωάννα Χατζοπούλου
Αγγλικά για Επιχειρήσεις / Business English (7.7S )Βασιλική Γκέκα
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ Business English (NOC3161)Ελένη Πολύζου
ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ( ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) (TMG149)Ουρανία Κατσάρα
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (TMG170)Βασιλική Μπάλλα
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (TMG247)Δημήτριος Παχής
Βάσεις Δεδομένων - Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (TMG-TOUR205)Φωτεινή Αθανασοπούλου, Ιωάννης Κουτσονίκος
Βάσεις Δεδομένων - Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΘΕΩΡΙΑ) (TMG127)Ιωάννης Κουτσονίκος
Βασικά Αγγλικά για τον Τουριστικό Κλάδο / Basic English for the Tourism Industry (5.4C)Βασιλική Γκέκα
ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ/Basic English for the Tourism Industry (NOC3160)Ελένη Πολύζου
ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (TMG120)Ανδρέας Βελισσάριος
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό [5ο Εξάμηνο] (TMG_5.5S)Γιάννης Νίκας
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (TMG154)Θεοφάνης Μαυριδάκης
Διοίκηση Αερομεταφορών (5.2C)Παναγόπουλος Αλκιβιάδης
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (TMG128)Ιωάννα Χατζοπούλου
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (TMG_6.2C)Μαρία Αργυροπούλου
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (TMG157)Ιωάννα Χατζοπούλου
Διοίκηση Κρίσεων στον Τουριστικό Κλάδο (TMG_7.1C)Εύη Χατζοπούλου
Διοίκηση Μονάδων Φιλοξενίας (3.4C)Παράσχη Παρασκευή - Ραφαηλίδης Απόστολος
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας για επιχειρήσεις Τουρισμού (TMG195)Ιωάννα Χατζοπούλου
Διοίκηση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων (TMG_8.4S)Εύη Χατζοπούλου
Διοίκηση Ταξιδιωτικών Οργανισμών και Πρακτορείων (TMG_4.2C)Παναγόπουλος Αλκιβιάδης
Διοικητική Λογιστική Τουριστικών Επιχειρήσεων (TMG143)Βασιλική Μπάλλα
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TMG 3.6C Μαυριδάκης Θ, Ντόβας Δ (TMG239)Μαυριδάκης Θεοφάνης, Ντόβας Δημήτριος
Εισαγωγή στην πληροφορική (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (TMG238)Φωτεινή Αθανασοπούλου, Κουτσονίκος Ιωάννης
Εισαγωγή στην Πληροφορική (ΘΕΩΡΙΑ) (TMG_1.4C)Γιάννης Κουτσονίκος, Φωτεινή Αθανασοπούλου
Εισαγωγή στο Δίκαιο (Πανεπιστημιακό Τμήμα) (TMG 2.5C)Ιωάννα Χατζοπούλου
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ (TMG_2.6C)Αθανάσιος Πούλης
Εισαγωγή στον Τουρισμό και Τουριστική Γεωγραφία (2023-2024) (1.1 C) (1.1 C)Μαρία Αργυροπούλου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ( ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)Θεοφάνης Μαυριδάκης
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Τεχνολογία στον Τουριστικό Τομέα (TMG_7.6S)Απόστολος Ραφαηλίδης
Επιχειρησιακή Έρευνα (TMG8.55)Βασιλική Καρυώτη
Εσωτερικός Έλεγχος Τουριστικών Επιχειρήσεων (TMG142)Βασιλική Μπάλλα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TMG 7.3C Μαυριδάκης Θ, Ντόβας Δ (TMG240)Μαυριδάκης Θεοφάνης, Ντόβας Δημήτριος
Λήψη Αποφάσεων και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός σε Τουριστικές Επιχειρήσεις (TMG_8.9S)Απόστολος Ραφαηλίδης
Λογιστική Δημοσίων Οργανισμών (TMG136)Δημήτριος Βορτελίνος
Μαθηματικά Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών (TMG_1.5C)Γιάννης Νίκας
Μακροοικονομική Διοίκησης Τουρισμού (TMG_2.1C)Μαυριδάκης Θεοφάνης Αναστάσιος Παναγόπουλος
Μέθοδοι Πρόβλεψης στον Τουρισμό [Θεωρία & Εργαστήριο] (TMG_6.3C)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος, Ιωάννης Νίκας
Μεθοδολογία και Τεχνικές Έρευνας στον Τουρισμό (Θεωρία) [2023-2024] (TMG_7.4C)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ [ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2023-24] (TMG_7.4C) Αθ. Πούλης, Ε. Χατζοπούλου
Μικροοικονομική ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (TMG_1.2C) Μαυριδάκης Θεοφάνης Παναγόπουλος Αναστάσιος
Νέες Τεχνολογίες σε Ευφυή Συστήματα Τουρισμού (TMG173)Ιωάννης Κουτσονίκος
Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (TMG_1.3C)Απόστολος Ραφαηλίδης
Πληροφοριακά Συστήματα για Τουριστικές Επιχειρήσεις (Θεωρία) (TMG_4.1C)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος
Πληροφοριακά Συστήματα για Τουριστικές Επιχειρήσεις [Εργαστήριο] (TMG_4.1C)Γιάννης Νίκας
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (TMG_6.5S)Μαρία Αργυροπούλου
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, πανεπιστημιακό τμήμα) (TMG156)ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΘΗ-ΣΑΡΑΒΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΥΛΗΣ
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ (ΣΤ' Εξάμηνο) (TMG256)Ελένη Πολύζου
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ () Μαρία Αργυροπούλου
Πτυχιακές Εργασίες [Επίβλεψη Γιάννης Νίκας] (TMG229)Γιάννης Νίκας
Πτυχιακές_Supevision_Πούλης (TMG)Αθανάσιος Πούλης
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ [TMG_8.8S] (TMG205)Ιωάννης Νίκας, Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα, Αθανάσιος Πούλης
Πτυχιακή Εργασία με επιβλέπουσα Χατζοπούλου Εύη (TMG197)Εύη Χατζοπουλου
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (εργαστηριακό μέρος μαθήματος) (TMG255)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΥΩΤΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΘΗ ΣΑΡΑΒΑ
Στατιστική Επιχειρήσεων (Θεωρία)  (TMG_2.4C)Αλκιβιάδης Παναγόπουλος
ΣΤΑΤΙΣΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΘΕΩΡΙΑ (ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024) (TMG144)Βασιλική Καρυώτη
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 2023/24 (TMG249)Πέτρος Παπαπετρόπουλος
Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (TMG_8.1C)Απόστολος Ραφαηλίδης
Σύμβουλοι Φοιτητών (TMG158)Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τουρισμό (TMG_5.1C)Χατζοπούλου Εύη
Σχεδιασμός και Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών (TMG_6.1C)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ 2023-24 (TMG250)Πέτρος Παπαπετρόπουλος
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (TMG210)Άννα Κουρτεσοπούλου
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (TMG8.3C)Μαρία Αργυροπούλου
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 2023-24 (TMG235)Πέτρος Παπαπετρόπουλος
Τουρισμός και Χωροταξικός Σχεδιασμός (TMG187)Ιωάννα Χατζοπούλου
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (TMG254)Παναγιώτα Βάθη
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, 2023 - 24 (TMG234)Πέτρος Παπαπετρόπουλος
Τουριστικό Μάρκετινγκ (TMG_2.3C)Αθανάσιος Πούλης
Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Επιχειρήσεις Τουρισμού (TMG138)Βασιλική Μπάλλα
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (TMG206)Δημήτριος Ντόβας
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ (TMG232)Θεοφάνης Μαυριδάκης, Δημήτριος Ντόβας
Χρηματοοικονομική Λογιστική (TMG137)Βασιλική Μπάλλα
Χρηματοοικονομική Λογιστική (TMG248)Δημήτριος Παχής
Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Προβολή Τουριστικών Επιχειρήσεων (TMG_8.2C)Αθανάσιος Πούλης