Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
MaHep 2022-23_ΘΕ3.1_κατ.1_ Διασφάλιση Ποιότητας: Ιστορική αναδρομή και συγκρότηση πολιτικών (PDE1811)Άγγελος Καβασακάλης
MaHep 2022-23_ΘΕ3.7_κατ.1_ SWOT Analysis (PDE1815)Άγγελος Καβασακάλης
MaHep_2022-23_ ΘΕ1.6_Μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Η περίπτωση των MOOCs (PDE1809)Άγγελος Καβασακάλης
MaHep_2022-23_ΘΕ1.8_Ανώτατη Εκπαίδευση και Φοιτητές (PDE1810)Άγγελος Καβασακάλης
Αναγνώριση τίτλων σπουδών: The Lisbon Recognition Convention (PDE1537)Ανδρέας Βασιλόπουλος
Διασφάλιση Ποιότητας και Κοινωνικοί Εταίροι (PDE1816)Γεώργιος Δουργκούνας
Εκπαιδευτική πολιτική και πολιτικές ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα (PDE1634)Ανδρέας Βασιλόπουλος
Ενότητα 1 (PDE1496)Παντελής Κυπριανός
Ενότητα 1.1α. Φιλοσοφικό, αξιακό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης (PDE1491)Δέσποινα Καρακατσάνη
Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης (PDE1499)Ανδρέας Βασιλόπουλος
Η ειδική περίπτωση των rankings και οι συναφείς εναλλακτικές πρωτοβουλίες (PDE1648)Ανδρέας Βασιλόπουλος
ΘE 3.5 (νέο MaHep) (PDE1718)Γεώργιος Σταμέλος
ΘΕ 3 Πολιτικές ανώτατης εκπαίδευσης και κύριοι υπερεθνικοί φορείς (ΜΠΣ MaHep) (PDE1485)Χαρίκλεια Πίτσου
ΘΕ 3.2 ΕΧΑΕ: Τα εργαλεία και οι χρήσεις τους (PDE1572)Άγγελος Καβασακάλης
ΘΕ 3.3 (νέο MaHep): ΕΧΑΕ και Διασφάλιση Ποιότητας (PDE1625)Γεώργιος Σταμέλος
ΘΕ 3.4 (Νέο MaHep) (PDE1647)Γεώργιος Σταμέλος
ΘΕ 3.4 ΕΧΑΕ: Μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση (2021-22) (PDE1574)Άγγελος Καβασακάλης
ΘΕ 4.1: Ιστορικό - κοινωνικοοικονομικό - πολιτικό πλαίσιο της διασφάλισης ποιότητας (PDE1589)Άγγελος Καβασακάλης
ΘΕ 4.7 Μεθοδολογικά ζητήματα στη διασφάλιση ποιότητας (PDE1590)Άγγελος Καβασακάλης
ΘΕ 4.8 Διασφάλιση Ποιότητας (PDE1655)Γεώργιος Σταμέλος
ΘΕ 5.3: Ο ρόλος των φοιτητών στην διακυβέρνηση και στη διοίκηση (PDE1588)Άγγελος Καβασακάλης
ΘΕ 5.6 Στρατηγικός Σχεδιασμός  ( )Γεώργιος Σταμέλος
ΘΕ. 1.3β. O ρόλος του πλαισίου στον καθορισμό της "χρήσιμης" γνώσης (PDE1494)Γεώργιος Φραγκούλης
Θεματική Ενότητα 6.6 (PDE1789)Γεώργιος Σταμέλος
Μεθοδολογία Έρευνας (ποιοτική προσέγγιση) (PDE1694)Βικτωρία-Χρυσούλα Κονιδάρη
Μεθοδολογία Ερευνας (ποσοτική προσέγγιση) ΜΑHEP ()Αδαμοπουλου Ανθη Ιωάννης Καμαριανός
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [5.4] (PDE1646)Λαμπρόπουλος Χαρίλαος
Παρουσίαση Προγράμματος MaHep (PDE1690)Γεώργιος Σταμέλος
Στρατηγικός σχεδιασμός: Περιεχόμενο, προϋποθέσεις, διαδικασίες (PDE1649)Ανδρέας Βασιλόπουλος