Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αναγνώριση τίτλων σπουδών: The Lisbon Recognition Convention (PDE1537)Ανδρέας Βασιλόπουλος
Διασφάλιση Ποιότητας και Κοινωνικοί Εταίροι (PDE1816)Γεώργιος Δουργκούνας
Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: ΘΕ3.5 Το ζήτημα της Πρακτικής Άσκησης (mahep practicum)Χαρίκλεια Πίτσου
Εκπαιδευτική πολιτική και πολιτικές ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα (PDE1634)Ανδρέας Βασιλόπουλος
Ενότητα 1.1α. Φιλοσοφικό, αξιακό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης (PDE1491)Δέσποινα Καρακατσάνη
Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης (PDE1499)Ανδρέας Βασιλόπουλος
Η ειδική περίπτωση των rankings και οι συναφείς εναλλακτικές πρωτοβουλίες (PDE1648)Ανδρέας Βασιλόπουλος
ΘE 3.5 (νέο MaHep) (PDE1718)Γεώργιος Σταμέλος
ΘΕ 1.9 (νέο MaHep) Εληνικός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης και ΕΧΑΕ: Συγκλίσεις και Αποκλίσεις (PDE1819)Γεώργιος Σταμέλος
ΘΕ 2.10 (νέο MaHep) Στρατηγικός Σχεδιασμός - Πρακτική Άσκηση ( )Γεώργιος Σταμέλος
ΘΕ 3.11 (νέο MaHep) Διασφάλιση Ποιότητας-Πρακτική Άσκηση  (PDE1655)Γεώργιος Σταμέλος
ΘΕ 3.3 (νέο MaHep): ΕΧΑΕ και Διασφάλιση Ποιότητας (PDE1625)Γεώργιος Σταμέλος
ΘΕ 3.4 (Νέο MaHep) (PDE1647)Γεώργιος Σταμέλος
ΘΕ. 1.3β. O ρόλος του πλαισίου στον καθορισμό της "χρήσιμης" γνώσης (PDE1494)Γεώργιος Φραγκούλης
Θεματική Ενότητα 6.6 (PDE1789)Γεώργιος Σταμέλος
Κοινωνικοί εταίροι διακυβέρνηση και στρατηγικός σχεδιασμός (PDE1824)Γεώργιος Δουργκούνας
ΜΑΗΕΠ (PDE1496)Παντελής Κυπριανός
Μεθοδολογία Έρευνας (ποιοτική προσέγγιση) (PDE1694)Βικτωρία-Χρυσούλα Κονιδάρη
Μεθοδολογία Ερευνας (ποσοτική προσέγγιση) ΜΑHEP ()Αδαμοπουλου Ανθη Ιωάννης Καμαριανός
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [5.4] (PDE1646)Λαμπρόπουλος Χαρίλαος
Πανεπιστήμιο και Φύλο (PDE1826)Γεώργιος Δουργκούνας
Παρουσίαση Προγράμματος MaHep (PDE1690)Γεώργιος Σταμέλος
Στρατηγικός σχεδιασμός: Περιεχόμενο, προϋποθέσεις, διαδικασίες (PDE1649)Ανδρέας Βασιλόπουλος
Συγγραφή επιστημονικής εργασίας (PDE1857)Γεώργιος Μπέστιας