Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
MaHep 2023-24_A_ΘΕ3.1_ Διασφάλιση Ποιότητας: Ιστορική αναδρομή και συγκρότηση πολιτικών (PDE1811)Άγγελος Καβασακάλης
MaHep 2023-24_A_ΘΕ3.7_ SWOT Analysis (PDE1815)Άγγελος Καβασακάλης
MaHep 2023-24_Α_ΘΕ2.4: Πανεπιστημιακή Κοινότητα, Διακυβέρνηση και Στρατηγικός Σχεδιασμός (PDE1823)Άγγελος Καβασακάλης
MaHep 2023-24_ΘΕ1.2_ΕΧΑΕ: Φιλοσοφία, δομή, εργαλεία (PDE1820)Άγγελος Καβασακάλης
MaHep_2023-24_ ΘΕ1.6_Μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Η περίπτωση των MOOCs (PDE1809)Άγγελος Καβασακάλης
MaHep_2023-24_ΘΕ1.8_Ανώτατη Εκπαίδευση και Φοιτητές (PDE1810)Άγγελος Καβασακάλης
MaHEPen (PDE1954)Ανδρέας Βασιλόπουλος
Αναγνώριση τίτλων σπουδών: The Lisbon Recognition Convention (PDE1537)Ανδρέας Βασιλόπουλος
Διασφάλιση Ποιότητας και Κοινωνικοί Εταίροι (PDE1816)Γεώργιος Δουργκούνας
Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: ΘΕ3.5 Το ζήτημα της Πρακτικής Άσκησης (mahep practicum)Χαρίκλεια Πίτσου
Εκπαιδευτική πολιτική και πολιτικές ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα (PDE1634)Ανδρέας Βασιλόπουλος
Ενότητα 1.1α. Φιλοσοφικό, αξιακό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης (PDE1491)Δέσποινα Καρακατσάνη
Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης (PDE1499)Ανδρέας Βασιλόπουλος
Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας (PDE1917)Ανδρέας Βασιλόπουλος
Η ειδική περίπτωση των rankings και οι συναφείς εναλλακτικές πρωτοβουλίες (PDE1648)Ανδρέας Βασιλόπουλος
ΘE 3.5 (νέο MaHep) (PDE1718)Γεώργιος Σταμέλος
ΘΕ 1.9 (νέο MaHep) Εληνικός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης και ΕΧΑΕ: Συγκλίσεις και Αποκλίσεις (PDE1819)Γεώργιος Σταμέλος
ΘΕ 2.10 (νέο MaHep) Στρατηγικός Σχεδιασμός - Πρακτική Άσκηση ( )Γεώργιος Σταμέλος
ΘΕ 3.1_Η ιστορία του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού: Η διεθνής και η ελληνική εμπειρία (PDE1918)Βασίλειος Συμεωνίδης
ΘΕ 3.11 (νέο MaHep) Διασφάλιση Ποιότητας-Εργαστηριακή Άσκηση  (PDE1655)Γεώργιος Σταμέλος
ΘΕ 3.2_Η ιστορία της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών: Η διεθνής και ελληνική εμπειρία (PDE1919)Βασίλειος Συμεωνίδης
ΘΕ 3.3 (νέο MaHep): ΕΧΑΕ και Διασφάλιση Ποιότητας (PDE1625)Γεώργιος Σταμέλος
ΘΕ 3.4 (Νέο MaHep) (PDE1647)Γεώργιος Σταμέλος
ΘΕ 3.9 (νέο MaHep) (PDE1915)Γεώργιος Σταμέλος
ΘΕ. 1.3β. O ρόλος του πλαισίου στον καθορισμό της "χρήσιμης" γνώσης (PDE1494)Γεώργιος Φραγκούλης
ΘΕ3.3β Πανεπιστημικά Παιδαγωγικά Τμήματα (PDE1920)Γεώργιος Σταμέλος
Θεματική Ενότητα 6.6 (PDE1789)Γεώργιος Σταμέλος
Κοινωνικοί εταίροι διακυβέρνηση και στρατηγικός σχεδιασμός (PDE1824)Γεώργιος Δουργκούνας
ΜΑΗΕΠ (PDE1496)Παντελής Κυπριανός
Μεθοδολογία Έρευνας (ποιοτική προσέγγιση) (PDE1694)Βικτωρία-Χρυσούλα Κονιδάρη
Μεθοδολογία Ερευνας (ποσοτική προσέγγιση) ΜΑHEP ()Αδαμοπουλου Ανθη Ιωάννης Καμαριανός
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [5.4] (PDE1646)Λαμπρόπουλος Χαρίλαος
Πανεπιστήμιο και Φύλο (PDE1826)Γεώργιος Δουργκούνας
Παρουσίαση Προγράμματος MaHep (PDE1690)Γεώργιος Σταμέλος
Στρατηγικός σχεδιασμός: Περιεχόμενο, προϋποθέσεις, διαδικασίες (PDE1649)Ανδρέας Βασιλόπουλος