Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Έλεγχος Στοιχείων Χρήστη (Πιστοποίηση μέσω LDAP)

Για να εγγραφείτε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές της πλατφόρμας.