ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ENE.2170)

Ανακοινώσεις

Οδηγίες για τους επιλεχθέντες φοιτητές για την Πρακτική Άσκηση το 2018
- Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017 - 5:45 μ.μ. -

Αγαπητοί φοιτητές,

Όσοι από εσάς έχετε επιλεγεί για την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) που θα γίνει στο εαρινό εξάμηνο του 2018, μπορείτε να αναζητήσετε τους φορείς που εσείς επιθυμείτε για να πραγματοποιήσετε την ΠΑ. Στο e-class υπάρχει μία ενδεικτική λίστα φορέων ΠΑ από προηγούμενες χρονιές (Ενδεικτική Λίστα Φορέων ΠΑ.docx). Ωστόσο, εσείς μπορείτε να αναζητήσετε μόνοι σας ένα νέο φορέα που μπορεί να είναι ιδιωτικός ή δημόσιος, αρκεί να έχει κάποια σχέση με το περιβάλλον. Επειδή η ΠΑ πραγματοποιείται κατά βάση την περίοδο των διακοπών του καλοκαιριού ?Ιούλιο και Αύγουστο- δηλαδή όταν οι φοιτητές δεν έχουν διδακτικές υποχρεώσεις και βρίσκονται στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, συνήθως επιλέγουν φορέα που βρίσκεται στην περιοχή τους. Ακόμη και στην περίπτωση που κάποιοι φοιτητές επιλέξουν διαφορετική χρονική περίοδο πραγματοποίησης της ΠΑ, τους προτρέπουμε να αναζητήσουν μόνοι τους εκείνους τους φορείς που επιθυμούν. Για τους παραπάνω λόγους, η αναζήτηση ενός φορέα είναι καλό να γίνει ήδη από την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων, όταν οι φοιτητές (που ήδη γνωρίζουν ότι έχουν επιλεγεί), θα βρίσκονται στην περιοχή τους.

Προσοχή στα παρακάτω!!!  

Α)  Μας έχουν επισημάνει από την κεντρική δράση της Πρακτικής Άσκησης σε πανελλαδικό επίπεδο ότι οι φορείς της ΠΑ θα πρέπει στην πλειοψηφία τους (σε ποσοστό > 80 %) να είναι ιδιωτικοί και όχι δημόσιοι, αλλιώς θα αφαιρούνται θέσεις ΠΑ από το Τμήμα ΔΠΦΠ κάθε χρόνο!!! Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι περισσότεροι από τους φοιτητές να προτιμήσουν να αναζητήσουν πρώτα έναν ιδιωτικό φορέα. Αυτό σημαίνει ότι, μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και αφού οι φοιτητές ενημερώσουν τον ΕΥ για την εύρεση φορέων της ΠΑ, αν έχουν βρει κάποιο δημόσιο φορέα αντί για ιδιωτικό υπάρχει περίπτωση να τους ζητηθεί να ψάξουν ξανά έναν ιδιωτικό, αν το συνολικό ποσοστό ιδιωτικών φορέων από τις επιλογές των 35 φοιτητών είναι μικρό. Ιδιωτικοί φορείς θεωρούνται όλοι εκείνοι οι φορείς που δεν ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση (δείτε το αρχείο: ?Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (Μάρτιος 2016).xlsx? στα έγγραφα του e-class).

Β)  Ο ιδιωτικός φορέας που θα αναζητήσουν οι φοιτητές δεν θα πρέπει να ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο, τουλάχιστον όχι με πρώτο βαθμό συγγένειας (π.χ. πατέρας, μητέρα, αδέλφια).

Γ) Όσοι από τους επιλεγέντες φοιτητές βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της λίστας επιλεγόμενων φοιτητών για ΠΑ και οφείλουν μικρό αριθμό μαθημάτων (επομένως υπάρχει πιθανότητα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μετά την εξεταστική του Φεβρουαρίου), θα πρέπει να ενημερώσουν έγκαιρα τον επιστημονικά υπεύθυνο κ. Κεχαγιά για το τι θα επιλέξουν να κάνουν τελικά (π.χ. να πάρουν το πτυχίο τους, ή να συνεχίσουν ως φοιτητές για να κάνουν την ΠΑ στο αμέσως επόμενο διάστημα από την 1η Μαρτίου).

Δ)   Επειδή κατά τις πρώτες επαφές με τον υπεύθυνο κάποιου φορέα μπορεί να διαπιστωθεί ότι αυτός δεν γνωρίζει τι είναι το πρόγραμμα της ΠΑ, οι φοιτητές τον ενημερώνουν για τα εξής:

  • ΠΑ ενός φοιτητή σε έναν φορέα δεν σημαίνει την πρόσληψή του σε αυτόν!!!
  • Ο φοιτητής για το διάστημα των 2 μηνών της ΠΑ δεν πληρώνεται και δεν ασφαλίζεται από το φορέα (αυτό το αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιο). Επομένως για εκείνο το δίμηνο ο φορέας μπορεί να έχει στη διάθεσή του τον φοιτητή χωρίς κανένα κόστος για το φορέα.
  • Ο φορέας έχει υποχρέωση να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στο αντικείμενο εργασίας τους και να τους παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας όπου θα απασχοληθούν σαν κανονικοί υπάλληλοι με το ωράριο του φορέα.
  • Ο υπεύθυνος του φορέα θα πρέπει να ορίσει κάποιον από το φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση και επίβλεψη του φοιτητή.
  • Πριν την έναρξη της ΠΑ ο φορέας θα πρέπει να κάνει εγγραφή και ανάρτηση της θέσης της ΠΑ την οποία θα αναλάβει ο φοιτητής στο σύστημα ΑΤΛΑΣ.
  • Στο τέλος της 2μηνης περιόδου της ΠΑ ο υπεύθυνος του φορέα θα χρειαστεί να συμπληρώσει ένα γραπτό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του φοιτητή
  • Για όλα τα παραπάνω και πριν την έναρξη της ΠΑ, καταρτίζεται ένα Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης το οποίο υπογράφει και ο υπεύθυνος του φορέα.

(Για περισσότερες πληροφορίες για όλες τις διαδικασίες της ΠΑ μπορείτε να διαβάσετε τις αναλυτικές οδηγίες που υπάρχουν αναρτημένες στο e-class).

 

Σημαντικό για όσους φοιτητές δεν επιλέχθηκαν: 

Όσοι φοιτητές δεν έχουν επιλεγεί στους 35, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν άλλη δυνατότητα πραγματοποίησης της ΠΑ. Πράγματι, από φέτος ισχύει ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ΠΑ που ονομάζεται «ΚΗΔΑΛΙΩΝ». Το Πρόγραμμα «ΚΗΔΑΛΙΩΝ» θεσμοθετήθηκε πρόσφατα από τον ΕΛΚΕ με σκοπό να αποτελέσει ένα αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΠΑ των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Πρόγραμμα «ΚΗΔΑΛΙΩΝ» δημιουργήθηκε συμπληρωματικά στο υφιστάμενο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και έχει σκοπό να καλύψει την αυξημένη τα τελευταία χρόνια ζήτηση σε θέσεις ΠΑ, σε συνδυασμό με την μείωση της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ.

Η βασική ιδέα είναι ο κάθε συνεργαζόμενος φορέας στο «ΚΗΔΑΛΙΩΝ» να αναλαμβάνει ο ίδιος να χρηματοδοτήσει πλήρως θέσεις πρακτικής άσκησης των φοιτητών. Οι θέσεις αυτές θα είναι επιπλέον των θέσεων που χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ. Η χρηματοδότηση θα γίνεται ως δωρεάν χορηγία στο πρόγραμμα «ΚΗΔΑΛΙΩΝ». Για κάθε θέση, η χορηγία θα ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και δώδεκα λεπτών (289,01?) ανά μήνα πρακτικής άσκησης, στα οποία περιλαμβάνονται η αποζημίωση και η ασφάλιση του ασκούμενου φοιτητή. Πρακτικά, το ποσό αυτό κατατίθεται εφ' άπαξ από το φορέα μετά την υπογραφή του συμφωνητικού (επισυνάπτεται), σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο ΕΛΚΕ. Ο κάθε συνεργαζόμενος φορέας θα μπορεί να επιλέγει τους φοιτητές που θα ασκηθούν από τους φοιτητές που δεν βρήκαν θέση Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ. Τα χαρακτηριστικά των χρηματοδοτούμενων αυτών θέσεων (διάρκεια, αμοιβή, κ.λ.π.) θα είναι ίδια με αυτά των θέσεων που χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ. Επίσης, η όλη διαδικασία διεκπεραίωσης της πρακτικής άσκησης θα είναι ή ίδια.

Αν λοιπόν κάποιος από τους μη επιλεγέντες φοιτητές έρθει σε επαφή με ένα φορέα που έχει τη διάθεση να χρηματοδοτήσει ο ίδιος με το παραπάνω ποσό την ΠΑ του φοιτητή, μπορεί να τον ενημερώσει ότι η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

1) Σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ γίνεται κατάθεση ποσού 289,01 Χ 2 = 578,02? ανά φοιτητή (δηλαδή για μία θέση δίμηνης πρακτικής άσκησης), με αιτιολογία "ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΗΔΑΛΙΩΝ". (Το έντυπο «ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-ΕΤΕ.docx» επισυνάπτεται).

2) Υπογράφεται η συμφωνία συνεργασίας από το φορέα και το φοιτητή, όπως και από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος και από τον Αντιπρύτανη (δείτε το επισυναπτόμενο συμφωνητικό «ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (Κηδαλίων).docx»).

3) Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης αποστέλλεται στο φορέα ο Φάκελος Χορηγούς (στον κάθε συνεργαζόμενο φορέα θα απονέμεται ο τίτλος του «ΧΟΡΗΓΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ») με ευχαριστήρια επιστολή και σχετικό υλικό.

4) Η παρακολούθηση της Πρακτικής Άσκησης ΚΗΔΑΛΙΩΝ γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τις θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ.

 

Για όποια επιπλέον πληροφορία χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου με e-mail.

 

Γ. Κεχαγιάς