Τελική υποχρεωτική εργασία αξιολόγησης
- Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024 - 10:27 π.μ. -

Αναρτήθηκε η εκφώνηση της εργασίας για το 2024 καθώς και τα δεδομένα.

Απορίες και ποιεσδήποτς επεξηγήσεις για την διαδικασία υλοποίησης θα δωθούν στο μάθημα.

Καλή επιτυχία σε όλους σας!