Ευφυη Συστήματα Λήψης Απόφασης στις Επιστήμες Υγείας (& Υποψ. Διδάκτορες)

Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης

Περιγραφή

Kαλώς ορίσατε στον συναρπαστικό κόσμο της Τεχνητής Νοημοσύνης

1. Δείτε 

2. Σκεφτείτε 

3. Προβληματιστείτε 

4. Ψυχραιμία !

5. Αλλιώς μιλήστε με ένα Avatar

6. η δοκίμασε το ChatGPT

Ώρες μαθήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί.

Βοήθημα για το μάθημα:  Τεχνητή Νοημοσύνη (kallipos.gr)

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ= Ατομικές Εργασίες MONO

Λογισμικό WEKA: http://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/weka/index.html

Λογισμικό ACRES: θα το βρείτε στα ΕΓΓΡΑΦΑ

Ημερολόγιο