Εκκρεμότητες ανάρτησης των εντύπων
- Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 -

Υπενθυμίζουμε ότι η ημερομηνία ανάρτησης των εντύπων σχεδιασμού έχει λήξει. Όσες/οι φοιτήτριες/ές δεν έχουν αναρτήσει τα έντυπά τους δεν θα βαθμολογηθούν για το μάθημα. Εκκρεμότητα ανάρτησης έχουν οι ακόλουθες φοιτήτριες με ΑΜ:

- 1069371

- 1066278

- 1066166

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες αυτές να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί μου ή να αναρτήσουν εκπρόθεσμα τα έντυπα στους αντίστοιχους φακέλους έως την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου.

Επίσης υπενθυμίζουμε σε όσες/ους έλαβαν μήνυμα ότι τα αρχεία τους δεν ανοίγουν, να φροντίσουν να τα ανεβάσουν ξανά έως την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου. Η ανάρτηση πρέπει να γίνει ξανά στο eclass και όχι μέσω email. Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα υπολογιστεί ως εκπρόθεσμη η ανάρτηση.