ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εκκρεμότητες πρακτικής άσκησης στο σχολείο
- Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2021 -

Παρακαλούνται όσες/οι δεν έχουν ολοκληρώσει τις ημέρες επίσκεψης στο σχολείο να με ενημερώσουν μέσω email (araikou@upatras.gr) μέχρι την Παρασκευή 17/12 (δηλώνετε ημέρες που εκκρεμούν για επίσκεψη, σχολείο και τμήμα, καθώς και αν έχετε ήδη συνεννοηθεί με τη νηπιαγωγό για τον χρόνο αναπλήρωσης). Οι υπόλοιποι θα πρέπει να έχουν αναρτήσει στις ΕΡΓΑΣΙΕΣ τα παρουσιολόγιά τους πλήρως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα έως την ίδια ημερομηνία (Παρασκευή 17/12).