Συγγράμματα για το μάθημα
- Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2022 -

Τα συγγράμματα που προσφέρονται μέσω του Εύδοξου για το μάθημα είναι τα ακόλουθα τρία, απο τα οποία μπορείτε να επιλέξετε όποιο επιθυμείτε σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας.

https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/2398/2022

 
Μάθημα [ESC_513]: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ι (ΠΑΡ.+ ΕΡΓ.)
 
Επιλογές Συγγραμμάτων:
1. Βιβλίο [94691001]: ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ
2. Βιβλίο [68377835]: Αναλυτικά Προγράμματα Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας, McLachlan Claire, Fleer Marilyn, Edwards Susan, Παπανδρέου Μαρία (επιμ.)
3. Βιβλίο [50658613]: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ, ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑ