ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ
- Τρίτη, 6 Ιουνίου 2023 - 6:13 μ.μ. -

Αγαπητή ομάδα, 

Σας ενημερώνω ότι το τελικό τεστ του μαθήματος για όσους/ες έχουν επιλέξει τα 2 τεστ αυτοαξιολόγησης και την τελική γραπτή δοκιμασία θα γίνει την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023 στις 4μμ. σε σύνδεσμο που θα σας σταλεί (δεν αφορά όσες/ους έκαναν τον σχεδιασμό). Η ύλη είναι αυτή των τεστ που είχαμε. Το τεστ θα διαρκέσει 40 λεπτά. 

καλή συνέχεια

εα