παράδοση εργασιών εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019
- Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019 -

Οι τελικές εργασίες του μαθήματος θα παραδοθούν ηλεκτρονικά σε αρχείο word  (όχι pdf), με ονομασία το επώνυμό σας και τίτλο μαθήματος (π.χ., Κονδύλη-Γλωσσική ανάλυση κειμένων), από 10 έως 13 Σεπτεμβρίου.

Καλή συνέχεια,

Μ.Κ.