Συνάντηση Δευτέρας 30/11
- Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020 - 7:11 μ.μ. -

Την επόμενη Δευτέρα ο υποψήφιος διδάκτορας Γιάννης Παπαγιαννόπουλος θα παρουσιάσει ενδεικτικά παραδείγματα δόμησης του λόγου της Ιστορίας και των Φυσικών Επιστημών αντίστοιχα σε κείμενα από σχολικά εγχειρίδια του γυμνασίου.