Γλωσσική ανάλυση σχολικών και εκπαιδευτικών κειμένων

Μαριάννα Κονδύλη

Περιγραφή

Γλωσσική ανάλυση σχολικών και εκπαιδευτικών κειμένων*

 

 

Διδάσκουσα: Μαριάννα Κονδύλη

        e-mail:kondyli@upatras,gr

Σκοπός του μαθήματος είναι να αναλύσει τον κεντρικό ρόλο της γλώσσας στο λόγο (discourse) των εκπαιδευτικών πρακτικών, από δύο αλληλένδετες προοπτικές: απ? τη μία τη λειτουργία της γλώσσας στην εκπαιδευτική αλληλεπίδραση και απ? την άλλη το ρόλο της στη συγκρότηση κάθε αντικειμένου της σχολικής γνώσης. Eπομένως, η ευρύτερη θεματική αναφέρεται τόσο στη χρήση της γλώσσας στο σχολείο όσο και στη γλώσσα/λόγο του σχολείου και το ρόλο που διαδραματίζουν για το πέρασμα από την κοινή στην εκπαιδευτική γνώση.

H συγκεκριμένη προσέγγιση προϋποθέτει το διάλογο ανάμεσα σε διαφορετικές θεωρήσεις για τη συνάρθρωση των αντικειμένων. Bασική θεωρητική παραδοχή είναι ότι η απόκτηση γνώσης σε κάθε τομέα βασίζεται στη χρήση της γλώσσας του. Tο σώμα γνώσεων κάθε επιμέρους πεδίου στην εκπαίδευση (είτε πρόκειται για την εκμάθηση π.χ. της ιστορίας, των μαθηματικών, κτλ. είτε για τις ικανότητ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο