αλλαγή αίθουσας και ημέρας
- Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020 - 2:03 μ.μ. -

Οι συναντήσεις του μαθήματος θα γίνονται κάθε Δευτέρα, ώρα 4,00-7,00 μμ.

Οι διά ζώσης συναντήσεις θα γίνονται στο Εργαστήριο Γλώσσας και Λογοτεχνίας του ΚΘΑ.