Διανομή Φακέλου Συμπληρωματικού Υλικού
- Τρίτη, 10 Μαΐου 2016 - 8:30 μ.μ. -

Διανομή Φακέλου Συμπληρωματικού Υλικού

 

Διανομή  Φακέλου Συμπληρωματικού Υλικού (με την επίδειξη Φοιτητικής Ταυτότητας) από το γραφείο του κ. Πολίτη:

Δευτέρα, 16.00-18.00

Τρίτη, 13.00-15.00.