Ύλη Εξετάσεων Ιουνίου 2015
- Τρίτη, 19 Μαΐου 2015 - 12:00 π.μ. -

Ύλη Εξετάσεων

Περιόδου Ιουνίου 2015

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1. Κατσίκη-Γκίβαλου, Άντα. Φιλολογικές Διαδρομές Β΄. Αθήνα: Πατάκης, 32000, σσ. 29-34, 125-186.

2. Φάκελος Συμπληρωματικού Υλικού: «Νεοελληνική Λογοτεχνία»: ολόκληρος.

ή

1. Vitti, Mario. Η Γενιά του Τριάντα: Ιδεολογία και Μορφή. Αθήνα: Ερμής, 2000, σσ. 85-89, 103-127, 174-193.

2. Φάκελος Συμπληρωματικού Υλικού: «Νεοελληνική Λογοτεχνία»: ολόκληρος.