Διανομή Φακέλου Συμπληρωματικού Υλικού
- Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015 - 12:00 π.μ. -

Διανομή Φακέλου Συμπληρωματικού Υλικού  για τους φοιτητές/τις φοιτήτριες του ΤΕΕΑΠΗ (μέχρι τις 26/5/2015ΜΟΝΟ τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

κάθε Δευτέρα,  14.00-16.00

κάθε Τρίτη, 13.00-14.00