Για τα Εργαστήρια της Τετάρτης (τις δύο πρώτες ομάδες)
- Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2024 - 11:55 μ.μ. -

Αν δεν υπάρξει κάτι έκτακτο (απόφαση για κατάληψη), σας ενημερώνω ότι το πρώτο Εργαστήριο της Τετάρτης (με τις δύο πρώτες ομάδες) θα πραγματοποιηθεί στις 20/3/2024 ( στις 10.00-11.00 και 11.00-12.00 αντίστοιχα). Θερμή παράκληση για την έγκαιρη προσέλευσή σας (9.50-9.55 για την πρώτη ομάδα, 10.50-10.55 για τη δεύτερη ομάδα). Η εξωτερική πόρτα (της αυλής) για λόγους ασφαλείας θα κλείνει στις 10.00 (για την πρώτη ομάδα) και στις 11.00 (για τη δεύτερη ομάδα).

Δ.Π.