ΑΙΘΟΥΣΑ 8 Οκτωβρίου 2019
- Δευτέρα, 07 Οκτωβρίου 2019 -

Την Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019, το μάθημα θα γίνει στην αίθουσα του παιδικού σταθμού.