ΚΕΙΜΕΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ

Νεκτάριος Στελλάκης

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάδειξη της χρήσης της γλώσσας σε σχέση με το επικοινωνιακό πλαίσιο που πραγματώνεται.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται κατά 50% σε εργασίες, που αναλύονται και παρουσιάζονται στην τάξη. Για τον λόγο αυτό συνιστάται μετ' επιτάσεως η παρακολούθηση του μαθήματος.

Το μάθημα προσφέρεται στους τριτοετείς φοιτητές του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Εργασίας της Κατεύθυνσης Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης ως επιλογής με τίτλο: Διδακτική της Πρώτης Ανάγνωσης & Γραφής.

Περιεχόμενο: Το μάθημα δομείται στους εξής άξονες: > Επικοινωνιακή προσέγγιση > Διαφορές γραπτού και προφορικού λόγου > Κειμενικά είδη και διδασκαλία τους στο νηπιαγωγείο > Η γλωσσική διδασκαλία σε αλλόγλωσσους μαθητές

 

 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Oι φοιτήτριες και οι φοιτητές να κατέχουν βασικές αρχές της κειμενογλωσσολογίας ως ανάλυσης προφορικών και γραπτών κειμένων καθώς και πώς αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν στην διδακτική πράξη.

Πιο συγκεκρ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο