Ερωτηματολόγια για τον "εμπλουτισμό" του μαθήματος
- Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022 -

Καθώς ολοκληρώνουμε τις ενότητες του μαθήματος, θα σας παρακαλέσω όλες και όλους να συμπληρώσετε τα 2 ερωτηματολόγια τα οποία αφορούν στη συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το πρώτο  θα σας δώσει την ευκαιρία να αποσαφηνίσετε τις απόψεις και τις γνώσεις σας σχετικά με το θέμα και θα βοηθήσει εμάς να δούμε ποια ζητήματα χρειάζονται περισσότερη επεξεργασία.

Ο σύνδεσμος είναι

 
Το δεύτερο ερωτηματολόγιο θα μας βοηθήσει να αποτιμήσουμε συνολικά αυτή την παρέμβαση η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο αριθμό φοιτητριών/των από διαφορετικά Τμήματα Προσχολικής Εκπάιδευσης στην Ελλάδα. Η συμβολή σας και σε αυτό θα είναι καθοριστική.
 
Ο σύνδεσμος είναι
 
Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή και την πολύτιμη βοήθειά σας!