Εξεταστική Σεπτεμβρίου
- Τρίτη, 6 Ιουλίου 2021 - 9:37 μ.μ. -

Οι εξετάσεις Σεπτεμβρίου θα είναι γραπτές. Μπορούν να συμμετάσχουν όλοι. Θα συνυπολογιστούν στην βαθμολογία και οι εργασίες όσων έκαναν. 

ΠΚ