Εξετάσεις ΝΕΣ https://upatras-gr.zoom.us/j/96538078292?pwd=RFkvSG53d0ZtVnBTU0NSV2NJc1RVZz09
- Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 -

Εξετάσεις ΝΕΣ 24 Ιουνίου 2021

1. Συμμετέχουν όσοι έχουν κάνει τουλάχιστον 1 εργασία στη διάρκεια του έτους

2. Μπορούν να συμμετάσχουν όσες και όσοι έκαναν δύο εργασίες και θεωρούν ότι δεν τα πήγαν καλά στις εργασίες ή θέλουν να βελτιώσουν τους βαθμούς τους.

3. Δεν χρειάζεται εγγραφή στο exams

4. Μπαίνετε μισή ώρα νωρίτερα στο zoom. Όσες και όσοι αργήσουν δεν θα γίνουν δεκτοί στις εξετάσεις.

5. Υλη εξετάσεων. Συγκριτική Ιστορία της Ελληνικής Εκπαίδευσης και οι θεματικές των εργασιών στο μάθημα.

Καλή επιτυχία

ΠΚ