Εργασία Κάθετης πρακτικής
- Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2023 - 5:56 μ.μ. -

Για την κάθετη πρακτική

Συγκροτείτε ομάδες 3-4 παιδιών, φίλων και μη, και τους προτρέπετε με σύντομες παρεμβάσεις/ερωτήσεις  να μιλήσουν κυκλικά ή ελεύθερα για ένα θέμα (πχ. μία σύγκρουση, πώς βλέπουν το νηπιαγωγείο, τους φίλους κλπ.).

Φτιάχνετε ένα πρωτόκολλο με τις απόψεις τους  και τα δικά σας σύντομα σχόλια  σε 1-2 γραπτές σελίδες έχοντας κατά νου βασικές θεωρίες (Πιαζέ, Βιγκότσκι, Μπρούνερ..).

Παράδοση μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου.