Εξετάσεις Θεσμών 22 Σεπτεμβρίου https://upatras-gr.zoom.us/j/95001877410?pwd=Rm5GZnFjS2JFNkRMRlh0OFZ4eTFlQT09
- Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 -

Γρατπές εξ Αποστάσεως Εξετάσεις στους Θεσμούς Προσχολικής Στην Ευρώπη

Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου στις 14

Οι φοιτητές καλούνται να προσέλθουν τουλάχιστον 15 λεπτά νωρίτερα για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.