- Τετάρτη, 28 Απριλίου 2004 -
Το μάθημα διεξάγεται κάθε Πέμπτη 14-17. Το εργαστήριο κάθε Δευτέρα 16-19.