Προαιρετική πρόοδος
- Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2022 - 11:36 π.μ. -
1. Δευτέρα 28/3 11.00-15.00 θα διεξαχθεί η πρώτη πρόοδος στο πλαίσιο του φροντιστηρίου του μαθήματος στην αίθουσα ΓΔΑ (απέναντι από το κτήριο της Γραμματείας).
2. Πρόκειται για ένα γραπτό τεστ με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στις ενότητες 1-4 της θεωρίας του μαθήματος.
3. Προσέλευση αντίστοιχη με την ώρα (οι του εργαστηριακού τμήματος 11-13 πχ στο 11-13 κλπ) στην οποία είναι γραμμένοι πλην αιτιολογημένων εξαιρέσεων.
4. Η συμμετοχή σας είναι προαιρετική. Όμως συμμετοχή στις προόδους και σε δραστηριότητες βασισμένες σε πλατφόρμες όπως το Kahoot θα προσμετρηθούν κατά 30% στην τελική σας βαθμολογία, όπως συζητήσαμε και στην παρουσίαση του μαθήματος.