- Τρίτη, 06 Μαρτίου 2007 -

Αύριο, 7 Μαρτίου 2007, το μάθημα θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Οι φοιτήτριες θα πρέπει να έχουν προετοιμαστεί για τις προγραμματισμένες, πριν την κατάληψη, παρουσιάσεις τους.