Παράταση στη διαδικασία συλλογής δεδομένων
- Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2021 - 8:52 π.μ. -

Η διαδικασία συλλογής βιβλιομετρικών δεδομένων παρατείνεται ως και τις 22/12. Αυτό κρίθηκε σκόπιμο γιατί διαφαίνεται σε κάποιες περιπτώσεις ότι δεν έχει γίνει ένας στοιχειώδης έλεγχος. Πχ σε ορισμένα τμήματα αναφέρονται αρκετά λιγότερα μέλη ΔΕΠ από αυτά που μπορεί να εντοπίσει κανείς στο Τμήμα.