Μάθημα
- Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2020 -

Μάθημα: Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ώρα 09:00 στον ακόλουθο σύνδεσμο 

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/papachristo/ZGHFGICH