Φυσιολογία Ι (NUR_103)

Ανακοινώσεις

Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις
- Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020 -

Σας υπενθυμίζω την ανάγκη δήλωσης συμμετοχής στην εξεταστική του μαθήματος Φυσιολογία 1 στις 22/01/2020.

Η δήλωση της συμμετοχής πρέπει να γίνει έως και 20/01/2020 μέσω της πλατφόρμας του eclass: Στην αριστερή στήλη του παραθύρου του eclass για το μάθημα της Φυσιολογίας 1 και στις επιλογές μαθήματος επιλέγουμε το "ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ" και δηλώνετε τη συμμετοχή σας - ή μη - στις εξετάσεις, στο σχετικό ερωτηματολόγιο "Συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος στην εξεταστική Ιανουαρίου 2020".

Δήλωση συμμετοχής μέσω email ή μηνύματος στη πλατφόρμα του eclass δε μπορεί να ληφθεί υπόψη.

Παρακαλώ, όσοι από τους συμμετέχοντες στην εξέταση δεν έχετε δηλωθεί με τον παραπάνω τρόπο να το πράξετε έως και 20/01/2020 για την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης.

Σας ευχαριστώ πολύ