Διεξαγωγή εργαστηρίου μέσω τηλεκπαίδευσης 08/05/2020 και ώρα 09:00 - 12:00
- Τρίτη, 05 Μαΐου 2020 -

Το έκτο μάθημα τηλεκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί στις 08/05/2020 και ώρα 09:00 - 12:00. Για το λόγο αυτό, σας παραθέτω τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/gigoum/70PV4PKM