Επαναληπτικές Εξετάσεις Βιολογία
- Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2020 -

Η εξέταση του μαθήματος LS101 Η ζωή σε επίπεδο κυττάρου: αρχές μοριακής και κυτταρικής βιολογίας θα γίνει την Τετάρτη 16/9 και ώρα 15:00 εξ'αποστάσεως με συνδυασμό γραπτής και προφορικής εξέτασης. 

Οι φοιτητές που πρόκειται να εξεταστούν παρακαλούνται να εγγραφούν στο https://exams.eclass.upatras.gr/courses/MED285/ 

το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 14/9 και να συνδεθούν στο skype for business με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό, στο σύνδεσμο https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/lygerou/GVGZFGJW   το αργότερο στις 15:00 την Τετάρτη 16/9.

Στα έγγραφα στο  https://exams.eclass.upatras.gr/courses/MED285/  θα αναρτηθούν αναλυτικές οδηγίες

Καλή επιτυχία,

οι διδάσκοντες