Ιατρική Φυσική

Ανακοινώσεις

Σχετικά με τη δήλωση μαθημάτων στο progress και τη δυνατότητα διατήρησης βαθμού
- Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2023 -

Αγαπητοί φοιτητές,

Όπως γνωρίζετε, η δήλωση βαθμού από τους διδάσκοντες γίνεται ψηφιακά στο σύστημα progress. Αυτό προϋποθέτει την έγκαιρη δήλωση του αντίστοιχου μαθήματος από την πλευρά του φοιτητή, σε χρονικές περιόδους που ρυθμίζονται από τη Γραμματεία του Τμήματος η οποία είναι και αρμόδια για την ανακοίνωσή τους. Εάν κάποιος φοιτητής δεν προβεί σε δήλωση μαθήματος, τα στοιχεία του δεν εμφανίζονται στην αντίστοιχη οθόνη που βλέπει ο διδάσκων για να δηλώσει τον αντίστοιχο βαθμό.

Στο Τμήμα Ιατρικής, οι χρονικές περίοδοι δήλωσης μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, ήταν οι ακόλουθες:

28 Νοεμβρίου-05 Δεκεμβρίου

07 Δεκεμβρίου – 16 Δεκεμβρίου

19 Δεκεμβρίου – 23 Δεκεμβρίου

13 Ιανουαρίου – 16 Ιανουαρίου

18 Ιανουαρίου – 19 Ιανουαρίου

 

Για τα μαθήματα των οποίων την ευθύνη έχει το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής (Ιατρική Φυσική, Ιατρική Πληροφορική, Βιοστατιστική), δεν πρόκειται να διατηρηθούν οι βαθμοί των γραπτών της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2023 ώστε να δηλωθούν σε κάποια άλλη εξεταστική περίοδο (π.χ. του επομένου Σεπτεμβρίου, του επομένου Φεβρουαρίου ή οποτεδήποτε άλλοτε).

 

Γιώργος Χ. Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής

Διευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής

 

Σημείωση: Ο όρος «φοιτητής» χρησιμοποιείται στο παραπάνω κείμενο ως γενικός όρος και αφορά σε οποιοδήποτε φύλο, δηλαδή φοιτητή ή φοιτήτρια κατά περίπτωση.