ΟΜΑΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ & ZOOM LINKS 23/9/2021
- Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021 - 11:13 π.μ. -

Σας ενημερώνουμε ότι στην ενότητα "Έγγραφα" του μαθήματος

 

ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟ - ΑΠΑΡΤΙΩΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

 

έχει αναρτηθεί πίνακας με την κατανομή των εξεταζομένων φοιτητών σε ομάδες και ο σύνδεσμος του ΖΟΟΜ/ομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος της κάθε άσκησης θα πρέπει να γίνεται "ΥΠΟΒΟΛΗ" των απαντήσεων, πατώντας το αντίστοιχο κουμπί.

Προσοχή: Η σύνδεση στην πλατφόρμα του exams θα πρέπει να γίνει νωρίτερα από την έναρξη της εξέτασης, για να μην χαθεί χρόνος από την εξέταση, αφού στην εξέταση ΔΕΝ μπορεί να συμμετάσχει κανένας φοιτητής/ φοιτήτρια που δεν έχει ελεγχεί για ταυτοπροσωπία

Επίσης παρακαλώ έχετε υπόψιν, ότι η κατανομή έχει γίνει αλφαβητικά και σύμφωνα με τα στοιχεία εγγραφής σας στην πλατφόρμα exams.