Εγγραφή στις εξετάσεις της 23ης Σεπτεμβρίου 2021
- Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 - 12:34 μ.μ. -

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξ’ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος «Αιμοποιητικό», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2021, να κάνουν την εγγραφή τους στην πλατφόρμα exams.eclass.upatras.gr  στο μάθημα "ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟ - ΑΠΑΡΤΙΩΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021"  έως και την Τρίτη 21/9/2021.