Ώρες γραφείου
- Πέμπτη, 08 Οκτωβρίου 2020 -

Οποια/ος επιθυμεί να συζητήσουμε οτιδήποτε σχετικό με το μάθημα, μπορεί να χρησιμοποιεί το link

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/chrykok/NNPUTD54

κάθε

Τρίτη 13:00-14:00 και Τετάρτη 09:00-11:00.

Η διδάσκουσα