Λεξικολογία

Ανακοινώσεις

Αναπληρώσεις μαθημάτων Λεξικολογίας (χειμερινό 22-23)
- Πέμπτη, 08 Δεκεμβρίου 2022 -

Αγαπητ@ φοιτητ@ες

Οι αναπληρώσεις των δυο μη πραγματοποιηθέντων μαθημάτων στη "Λεξικολογία" θα γίνουν ως ακολούθως:

1. Τετάρτη 14/12/2022, 9-12, ΠΑΜ14

2. Πέμπτη 19/1/2023, 12-3, Ολγα Βαρτζιώτη

Ο Διδάσκων

Γ. Ξυδόπουλος