ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ENE.2170)

Ανακοινώσεις

Άλλη μία ακύρωση συμμετοχής
- Τρίτη, 12 Μαΐου 2020 -

Λόγω μιας ακόμη ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ), ειδοποιείται η φοιτήτρια Μιχαϊλέσκου Μπιάνκα-Ραλούκα (2041) να ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη συμμετοχή της στην ΠΑ. Εαν το επιθυμεί να με ειδοποιήσει σήμερα με mail.

Γ. Κεχαγιάς