ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
- Τρίτη, 07 Ιουλίου 2020 -

Οι φοιτητές με Αριθμούς Μητρώου

1879,

2006,

1598,

2121,

2045,

1765,

1062286,

1065518,

2041,

1062243

και 1052649

 

θα εξεταστούν μόνο προφορικά αύριο 8/7/2020