ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ (ECE-Y523)

Ανακοινώσεις

3η Γραπτή Εργασία
- Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2023 - 11:10 μ.μ. -

Αναρτήθηκε η εκφώνηση της 3ης ΓΕ στα έγγραφα του eClass.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των ψηφιοποιημένων χειρογράφων σας είναι μέχρι την Δευτέρα 18 Δεκ. 2023 στις 24:00