ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ (ECE-Y523)

Αθανάσιος Σκόδρας

Περιγραφή

Επεξεργασία Σημάτων

(5ο εξάμηνο - 13 εβδομάδες x 4 ώρες/εβδομάδα)

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ    (ECE_Υ523)

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α

Στοχαστικά Σήματα

·      Στοχαστικές Διαδικασίες

·       Στάσιμες Τυχαίες Διαδικασίες

·       Εργοδικότητα Σημάτων

·      Τυχαίες Διαδικασίες στη Συχνότητα

·      Λευκή τυχαία Διαδικασία

·      Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων

·      Proakis / Salehi (Κεφ. 5)

Β

Μετασχηματισμοί και Συσχέτιση Σημάτων

·      DFT – FFT

·      Μετασχηματισμός Fourier πολλών διαστάσεων

·      Μετασχηματισμός Hartley

·      Άλλοι μετασχηματισμοί (DCT, wavelets)

·      Μετασχηματισμός Hilbert

·      Συσχέτιση σημάτων

·      Μάργαρη (Κεφ. 1.10.3, 9, 10)

·      Καφεντζή (Κεφ. 9, 17)

Γ

Αναλογικά και Ψηφιακά Φίλτρα

·      Αναλογικά Φίλτρα: Παθητικά και Ενεργά, Μετασχηματισμοί Συχνότητας

·      Ψηφιακά Φίλτρα: FIR – IIR, Σχεδίαση Φίλτρων, Δομές Πραγματοποίησης Φίλτρων, Υλοποίηση Φίλτρων και Πεπερασμένη Ακρίβεια

·      Μάργαρη (Κεφ

Περισσότερα  
CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ (ECE-Y523)

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΛΕΞΗ

 

 

1

14/10/2021

 

 

15/10/2021

 

 DFT

Διάλεξη 1: α. Εισαγωγή στο μάθημα

β. Εισαγωγή στον DFT

 

Διάλεξη 2: α. DFT – Ορισμοί και παραδείγματα

β. DFT - Παραδείγματα

 

 

2

21/10/2021

 

22/10/2021

  

DFT / FFT

Διάλεξη 3: α. DFT – Κυκλική ολίσθηση

β. FFT (μέρος 1ο)

 

Διάλεξη 4: α. FFT (μέρος 2ο)

β. FFT (μέρος 3ο) –Windowing

 

3

28/10/2021

 

 

29/10/2021

 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 2Δ

Διάλεξη 5: α. Μετασχηματισμός Fourier 2Δ & 3Δ

β. 2D DFT (μέρος 1ο)

 

Διάλεξη 6: α. Fourier 2Δ - Συναρτήσεις βάσης - Υπολογισμός

β. Fourier 2Δ - Παραδείγματα – Εφαρμογές

γ. Μετασχ. Hilbert

 

4

4/11/2021

 

5/11/2021

 

ΜΕΤΑΣΧ. HILBERT - ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

Διάλεξη 7: α. Μετασχ. Hilbert

β. Συσχέτιση: Ορισμοί - Ασκήσεις

 

Διάλεξη 8: α. Συσχέτιση σημάτων συνεχούς χρόνου

β. Συσχέτιση σημάτων διακριτού χρόνου

 

 

Παράδοση 1ης γραπτής εργασίας (ασκήσεων) μέχρι Δευτέρα 8 Νοεμ. 2021 στις 10πμ

 

5

11/11/2021

 

12/11/2021

 

 ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

Διάλεξη 9: α. Σχολιασμός της 1ης Γραπτής Εργασίας

β. Αναλογικά Φίλτρα (μέρος 1ο)

 

Διάλεξη 10: α. Αναλογικά Φίλτρα (μέρος 2ο)

β. Αναλογικά Φίλτρα (μέρος 3ο)

 

 

 

6

18/11/2021

 

19/11/2021

 

 

 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ FIR

 

Διάλεξη 11: α. Ψηφιακά Φίλτρα - FIR (μέρος 1ο)

β. Ψηφιακά Φίλτρα - FIR (μέρος 2ο)

 

Διάλεξη 12: α. Ψηφιακά Φίλτρα - FIR (μέρος 3ο)

β. Ψηφιακά Φίλτρα - IIR (μέρος 1ο)

 

 

7

25/11/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

26/11/2021

 ΨΗΦΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ IIR

Διάλεξη 13: α. Ψηφιακά Φίλτρα - IIR (μέρος 2ο) - Σχεδίαση με την μέθοδο της αμετάβλητης κρουστικής

β. Ψηφιακά Φίλτρα - IIR (μέρος 3ο) - Σχεδίαση με την μέθοδο του διγραμμικού μετασχηματισμού

 

Διάλεξη 14: α. Ψηφιακά Φίλτρα - IIR (μέρος 4ο) - Σχεδίαση με την μέθοδο του διγραμμικού μετασχηματισμού

β. Ψηφιακά Φίλτρα - IIR (μέρος 5ο) - Δομές πραγματοποίησης

 

 

8

2/12/2021

 

 

 

3/12/2021

 

 ΨΗΦΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διάλεξη 15: α. Ψηφιακά Φίλτρα - Υλοποίηση (μέρος 1ο)

β. Ψηφιακά Φίλτρα - Υλοποίηση (μέρος 2ο)

 

Διάλεξη 16: α. Ψηφιακά Φίλτρα - Υλοποίηση (μέρος 3ο)

β. Στοχαστικά Σήματα - Εισαγωγή

 

 

Παράδοση 2ης γραπτής εργασίας (ασκήσεων) μέχρι Δευτέρα 6 Δεκ. 2021 στις 10πμ

 

9

9/12/2021

 

 

 

10/12/2021

 

 

 

  

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

 

 

 

Διάλεξη 17: α. Στοχαστικά Σήματα - Τυχαίες Μεταβλητές (μέρος 1ο)

β. Στοχαστικά Σήματα - Τυχαίες Μεταβλητές (μέρος 2ο)

 

Διάλεξη 18: α. Στοχαστικά Σήματα - Τυχαίες Διαδικασίες στον Χρόνο

β. Στοχαστικά Σήματα - Στασιμότητα & Εργοδικότητα

 

 

10

16/12/2021

 

 

 

17/12/2021

 

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

 

Διάλεξη 19: α. Στοχαστικά Σήματα - Στασιμότητα και Εργοδικότητα

β. Στοχαστικά Σήματα στη Συχνότητα

 

Διάλεξη 20: α. Στοχαστικά Σήματα στη Συχνότητα – Ασκήσεις

β. Στοχαστικά Σήματα - Επεξεργασία Συνεχούς Χρόνου

 

 

11α

 

 

23/12/2021

 

 

 

 

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

 

 

Διάλεξη 21: α. Στοχαστικά Σήματα - Επεξεργασία Διακριτού Χρόνου

β. Στοχαστικά Σήματα - Επεξεργασία Διακριτού Χρόνου

 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

 

11β

 

7/1/2022

 

 

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

 

 Διάλεξη 22: α. Στοχαστικά Σήματα - Επεξεργασία Διακριτού Χρόνου

β. Στοχαστικά Σήματα - Επεξεργασία Διακριτού Χρόνου

 

 

 

Παράδοση 3ης γραπτής εργασίας (ασκήσεων) μέχρι Δευτέρα 10 Ιαν. 2022 στις 10πμ

 

12

13/1/2022

 

14/1/2022

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 

Διάλεξη 23: Ασκήσεις επανάληψης μέρους Γ

 

Διάλεξη 24: Ασκήσεις επανάληψης μέρους Γ

 

 

 

 

13

20/1/2022

 

21/1/2022

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 

Διάλεξη 25: Ασκήσεις επανάληψης μέρους Β

 

Διάλεξη 26: Ασκήσεις επανάληψης μέρους Α

 

 

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2021-2022:

https://www.upatras.gr/wp-content/uploads/2021/09/upatras-academic-calendar2021-2022-v2.pdf

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  1. Γραπτές Εργασίες

Οι γραπτές εργασίες να είναι ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ, εκτός του κώδικα Python / Matlab / Octave και των αντίστοιχων γραφημάτων.

 

  1. Βαθμολογία

BT = BE + κ · BΜ

όπου

κ =   5% για ΒΕ > 5   και   ΒM-ΒE > 3

κ = 10% για ΒΕ > 5   διαφορετικά

ΒΤ: Βαθμός Τελικός

ΒΕ: Βαθμός γραπτών Εξετάσεων

BΜ: Μέσος όρος ενδιάμεσων ασκήσεων, δηλ. ΒΜ = (Β1 + B2 + B3) / 3

Βi, i=1,2,3: Βαθμός ενδιάμεσων ασκήσεων (γραπτών εργασιών)

 

  1. Ώρες Εικονικού Γραφείου

Ώρες εικονικού γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή (κατόπιν συνεννόησης)

Διεύθυνση εικονικού γραφείου: 
https://upatras-gr.zoom.us/j/97733095454?pwd=UXd4am1qWENxRGRBZGVpRlFaakNwdz09
Meeting ID: 977 3309 5454    /    Passcode: 572920

 

  1. Στοιχεία επικοινωνίας

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  40376
Αρ. Προβολών :  251186

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις