ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ (ECE-Y523)

Αθανάσιος Σκόδρας

Περιγραφή

Επεξεργασία Σημάτων

(5ο εξάμηνο - 13 εβδομάδες x 4 ώρες/εβδομάδα)

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ    (ECE_Υ523)

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α

Στοχαστικά Σήματα

·      Στοχαστικές Διαδικασίες

·       Στάσιμες Τυχαίες Διαδικασίες

·       Εργοδικότητα Σημάτων

·      Τυχαίες Διαδικασίες στη Συχνότητα

·      Λευκή τυχαία Διαδικασία

·      Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων

·      Proakis / Salehi (Κεφ. 5)

Β

Μετασχηματισμοί και Συσχέτιση Σημάτων

·      DFT – FFT

·      Μετασχηματισμός Fourier πολλών διαστάσεων

·      Μετασχηματισμός Hartley

·      Άλλοι μετασχηματισμοί (DCT, wavelets)

·      Μετασχηματισμός Hilbert

·      Συσχέτιση σημάτων

·      Μάργαρη (Κεφ. 1.10.3, 9, 10)

·      Καφεντζή (Κεφ. 9, 17)

Γ

Αναλογικά και Ψηφιακά Φίλτρα

·      Αναλογικά Φίλτρα: Παθητικά και Ενεργά, Μετασχηματισμοί Συχνότητας

·      Ψηφιακά Φίλτρα: FIR – IIR, Σχεδίαση Φίλτρων, Δομές Πραγματοποίησης Φίλτρων, Υλοποίηση Φίλτρων και Πεπερασμένη Ακρίβεια

·      Μάργαρη (Κεφ

Περισσότερα  
CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ (ECE-Y523)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΛΕΞΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

 

 

 

 

 

 

1

5/10/2023

 

 

6/10/2023

 

 

 

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

 

Διάλεξη 1: α. Εισαγωγή στο μάθημα

 

Διάλεξη 2: α. Στοχαστικά Σήματα - Εισαγωγή

β. Στοχαστικά Σήματα - Τυχαίες Μεταβλητές (μέρος 1ο)

https://youtu.be/u13PVHV3JZk

 

https://youtu.be/lkzCVFp5ayA

 

https://youtu.be/eyblUnH1kWQ

 

 

 

 

 

 

2

12/10/2023

 

 

 

13/10/2023

 

 

 

 

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

 

Διάλεξη 3: Στοχαστικά Σήματα - Τυχαίες Μεταβλητές (μέρος 2ο)

 

Διάλεξη 4: Στοχαστικά Σήματα - Τυχαίες Διαδικασίες στον Χρόνο

https://youtu.be/ftZj6LRIpIU

 

 

https://youtu.be/zAtjyYnYVhk

 

 

 

 

 

 

3

 

 

19/10/2023

 

 

 

 

20/10/2023

 

 

 

 

 

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

 

 

Διάλεξη 5: α. Στοχαστικά Σήματα - Στασιμότητα και Εργοδικότητα

β. Στοχαστικά Σήματα στη Συχνότητα

 

Διάλεξη 6: α. Στοχαστικά Σήματα στη Συχνότητα – Ασκήσεις

β. Στοχαστικά Σήματα - Επεξεργασία Συνεχούς Χρόνου

https://youtu.be/5rOE6JYl2IQ

https://youtu.be/23f_kaZLUyk

 

https://youtu.be/oLnQ3eFIfNM

 

 

https://youtu.be/FntNxUiBv9g

 

 

https://youtu.be/oDZypA7ye6c

 

 

 

 

4

26/10/2023

 

 

 

27/10/2023

 

 

 

 

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

 

 

 Διάλεξη 7: α. Στοχαστικά Σήματα - Επεξεργασία Διακριτού Χρόνου

β. Στοχαστικά Σήματα - Επεξεργασία Διακριτού Χρόνου

 

Διάλεξη 8: α. Στοχαστικά Σήματα - Επεξεργασία Διακριτού Χρόνου

β. Στοχαστικά Σήματα - Επεξεργασία Διακριτού Χρόνου

https://youtu.be/LlzvOMyD1NY

 

 

https://youtu.be/J53pClNmY8E

 

 

 

https://youtu.be/8PCGZlhFEKo

 

 

https://youtu.be/591HmMsHiBI

 

1η γραπτή εργασία: προθεσμία υποβολής Δευτέρα 30 Οκτ. 2023 @ 23:59

 

 

 

5

2/11/2023

 

 

3/11/2023

 

 

 

DFT

 

 

Διάλεξη 9: Εισαγωγή στον DFT

 

Διάλεξη 10: α. DFT – Ορισμοί και παραδείγματα

β. DFT - Παραδείγματα

https://youtu.be/bSGpL4b0vZI

 

https://youtu.be/CRcLM_krUIA

 

https://youtu.be/_mOX4TIrSgQ

 

 

 

 

 

 

6

9/11/2023

 

 

 

10/11/2023

 

 

 

DFT / FFT

 

 

Διάλεξη 11: α. DFT – Κυκλική ολίσθηση

β. FFT (μέρος 1ο)

 

Διάλεξη 12: α. FFT (μέρος 2ο)

 

β. FFT (μέρος 3ο) –Windowing

https://youtu.be/C-G9mf5gPio

 

https://youtu.be/BZIokajbnP0

 

https://youtu.be/2xghRTCsIhs

 

https://youtu.be/P5qiqgan2cI

 

 

 

 

 

7

16/11/2023

 

 

 

 

17/11/2023

 

 

 

 

 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 2Δ

Διάλεξη 13: α. Μετασχηματισμός Fourier 2Δ & 3Δ

β. 2D DFT (μέρος 1ο)

 

Διάλεξη 14: α. Fourier 2Δ - Συναρτήσεις βάσης - Υπολογισμός

β. Fourier 2Δ - Παραδείγματα – Εφαρμογές

γ. Μετασχ. Hilbert

https://youtu.be/r3wPszVcyU8

 

 

https://youtu.be/IrhEK2VxGSk

 

https://youtu.be/HTb8mT6fqoc

 

 

https://youtu.be/pZISHBUHGq4

 

https://youtu.be/UZ0oF5bEw3Y

 

 

 

 

 

8

23/11/2023

 

 

 

 

24/11/2023

 

 

 

 

ΜΕΤΑΣΧ. HILBERT - ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

 

 

 

Διάλεξη 15: α. Μετασχ. Hilbert

β. Συσχέτιση: Ορισμοί - Ασκήσεις

 

Διάλεξη 16: α. Συσχέτιση σημάτων συνεχούς χρόνου

β. Συσχέτιση σημάτων διακριτού χρόνου

 

https://youtu.be/hOCP_VlTLDE

 

https://youtu.be/NUqKefRD-14

 

 

https://youtu.be/aB3Sydb5dq4

 

https://youtu.be/X90oy0C9z9I

 

2η γραπτή εργασία: προθεσμία υποβολής Δευτέρα 27 Νοεμ. 2023 @ 23:59

 

9

30/11/2023

 

 

 

 

1/12/2023

 

 

 

 

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

Διάλεξη 17: α. Σχολιασμός Γραπτής Εργασίας

β. Αναλογικά Φίλτρα (μέρος 1ο)

 

Διάλεξη 18: α. Αναλογικά Φίλτρα (μέρος 2ο)

β. Αναλογικά Φίλτρα (μέρος 3ο)

 

https://youtu.be/kCte8X7QY3M

 

https://youtu.be/KbnhQ9yEkqE

 

 

https://youtu.be/snkrz8-qqdM

 

https://youtu.be/pyAl0wss-Dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

7/12/2023

 

 

 

 

8/12/2023

 

 

 

 

 

 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

FIR

Διάλεξη 19: α. Ψηφιακά Φίλτρα - FIR (μέρος 1ο)

β. Ψηφιακά Φίλτρα - FIR (μέρος 2ο)

 

Διάλεξη 20: α. Ψηφιακά Φίλτρα - FIR (μέρος 3ο)

β. Ψηφιακά Φίλτρα - IIR (μέρος 1ο)

 

https://youtu.be/cpXenslOick

 

https://youtu.be/arDAPZf2HmA

 

 

https://youtu.be/gPpD2DDEA-Q

 

https://youtu.be/KTjylN8q8IQ

 

 

 

 

 

11

14/12/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/12/2023

 

 

 

 

 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

IIR

Διάλεξη 21: α. Ψηφιακά Φίλτρα - IIR (μέρος 2ο) - Σχεδίαση με την μέθοδο της αμετάβλητης κρουστικής

β. Ψηφιακά Φίλτρα - IIR (μέρος 3ο) - Σχεδίαση με την μέθοδο του διγραμμικού μετασχηματισμού

 

Διάλεξη 22: α. Ψηφιακά Φίλτρα - IIR (μέρος 4ο) - Σχεδίαση με την μέθοδο του διγραμμικού μετασχηματισμού

β. Ψηφιακά Φίλτρα - IIR (μέρος 5ο) - Δομές πραγματοποίησης

https://youtu.be/SN-7H_s92wk

 

 

 

https://youtu.be/cgCx-8Dt8vg

 

 

 

 

https://youtu.be/vcV6AwGEvzc

 

 

 

 

https://youtu.be/LKZI_H7QA_Q

 

 

3η γραπτή εργασία: προθεσμία υποβολής Δευτέρα 18 Δεκ. 2023 @ 23:59

 

 

12

21/12/2023

 

 

22/12/2023

 

 

 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διάλεξη 23: α. Ψηφιακά Φίλτρα - Υλοποίηση (μέρος 1ο)

β. Ψηφιακά Φίλτρα - Υλοποίηση (μέρος 2ο)

 

 

Διάλεξη 24: α. Ψηφιακά Φίλτρα - Υλοποίηση (μέρος 3ο)

https://youtu.be/COV8X90-4pE

 

 

https://youtu.be/_Qsbdcw3LJo

 

 

 

https://youtu.be/1M31T3U0U7M

 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

 

13

11/1/2024

 

 

12/1/2024

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

 

Διάλεξη 25: Ασκήσεις επανάληψης μέρους Α

 

Διάλεξη 26: Ασκήσεις επανάληψης μέρους Β, Γ

 

 

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2023-2024

https://drive.google.com/drive/folders/1PdpmvTSvrdlosewE2mJZL899kiq00iuL

  

Πρόγραμμα διαλέξεων

Πέμπτη            09:00 – 11:00

Παρασκευή      11:00 – 13:00

 

Αίθουσα διαλέξεων

ΗΛ4 κτιρίου επέκτασης Τμ. Ηλ/γων Μηχ/κών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

 

Γραπτές Εργασίες

Οι γραπτές εργασίες να είναι ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ, εκτός του κώδικα Python / Matlab / Octave και των αντίστοιχων γραφημάτων.

 

Βαθμολογία

BT = BE + κ ·

όπου

κ =   5% για ΒΕ > 4   και   ΒM-ΒE > 3

κ = 10% για ΒΕ > 4   διαφορετικά

όπου

ΒΤ: Βαθμός Τελικός

ΒΕ: Βαθμός γραπτών Εξετάσεων

BΜ: Βαθμός Μέσου όρου ενδιάμεσων ασκήσεων, δηλ. ΒΜ = (Β1 + B2 + B3) / 3

Βi, i=1,2,3: Βαθμός ενδιάμεσων ασκήσεων (γραπτών εργασιών)

 

Ώρες Εικονικού Γραφείου

Ώρες εικονικού γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή (κατόπιν συνεννόησης)

 

Διεύθυνση εικονικού γραφείου

https://upatras-gr.zoom.us/j/97733095454?pwd=UXd4am1qWENxRGRBZGVpRlFaakNwdz09
Meeting ID: 977 3309 5454    /    Passcode: 572920

 

Διεύθυνση γραφείου

Κεντρικό κτίριο ΗΜΤΥ, Τομέας Σ&ΑΕ

(στον ίδιο όροφο με αυτόν της Γραμματείας του Τμήματος)

Στοιχεία επικοινωνίας

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  60667
Αρ. Προβολών :  417472

Ημερολόγιο